Spennende planer for Oscarsborg Festning

Festningshotellene presenterte nylig en mulighetsstudie som viser at hovedfortet på Oscarsborg Festning kan bli et av Europas mest unike hotell. Med sin historie er dette hotellet noe Norge fortjener, og Oscarsborg Festning trenger!

Ved etableringen av hotellvirksomheten på Oscarsborg Festning, ønsket Staten v/Forsvarsbygg en mulighetsstudie for etablering av overnatting i hovedfortet, i tråd med historisk bruk. Nå er tiden inne for å presentere denne unike muligheten for både å presentere norsk krigshistorie, og ikke minst hvordan denne delen av vår kulturhistorie og kan gi et unikt reiselivsprodukt.

Bruk er det beste vern

Mulighetsstudie er presentert på Festningshotellenes hjemmesider, og viser mulighet for utvikling av i første omgang 16 rom/suiter i hovedfortets opprinnelige forlegningsrom – lokaler som har stått ubrukt og forfalt siden Forsvaret avviklet sin aktivitet ved festningen. Festningsverket er fredet, og utviklingen krever ny teknologi og optimal kreativitet. Utviklingen skal nennsomt ivareta den fredete bygningsmassen og ikke påføre bygget noen tekniske inngrep.

Visst fanden skal der skytes med skarpt! – Oberst Birger Eriksen

Tanken om at bruk er beste vern er gjeldene gjennom hele prosessen, og det ligger i Festningshotellenes visjon at prosjektet skal bidra til historie- og kulturformidling, så vel som å tjene dagens behov for innkvartering med et høyt sikkerhetsnivå. Med sin lokasjon på en øy i Oslofjorden kan man ivareta sikkerhet og diskresjonsbehov på en helt annen måte. Oscarsborg Festning er kjent som «stedet for de store avgjørelsene» i historiebøkene etter Oberst Birger Eriksens modige avgjørelser natt til 9 april 1940, og i snart 20 år har Festningshotellene bidratt til nye historier på festningen.

Oscarsborg Festning skal være tilgjengelig for allmennheten. Festningsverket er praktfullt og unikt, og gjennom realisering av mulighetsstudien vil man kunne tilby historieformidling i hele Hovedfortet. Dagens geopolitiske situasjon, med krigen i Ukraina som bakteppe, viser behovet for formidling av historien og alvoret som fant sted på norsk jord. Festningshotellene er sitt ansvar bevisst med virksomhet på betydningsfulle steder, og søker samarbeid rundt prosjektet med aktører som Innovasjon Norge og teknologitilbydere, forsvarssektoren samt både kommunale og statlige myndigheter. Hotellvirksomheten på Oscarsborg Festning er grunnlaget for en levende festning hele året.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE