Ny undersøkelse: Forbrukere sterkt motiverte for å kjøpe bærekraftig

+
Illustrasjonsfoto. En europeisk undersøkelse om bærekraftig mat, gjennomført av analysebyrået IPSOS på oppdrag fra Yara gir innsikt i nordmenns handlevaner og preferanser for bærekraftig mat.

En ny undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Yara viser at europeiske forbrukere er sterkt motiverte for å kjøpe bærekraftig mat for å redusere sitt eget klimaavtrykk. – Dette burde være en oppvekker for hele matindustrien, sier Birgitte Holter, leder for forretningsutvikling av grønn gjødsel i Yara.

– Mens én av tre nordmenn anser klimaavtrykk som viktig når de kjøper mat, opplever majoriteten at det ikke er enkelt nok å forstå merkingen på til maten de kjøper når det kommer til dette med klimaavtrykk. Over halvparten av forbrukerne ville foretrukket at matvarer var tydelig merket med karbonfotavtrykket, sier Holter.

Panelet i undersøkelsen bestod av 12 000 respondenter i Europa, inkludert Norge.

Verdens matproduksjon står for mer enn én fjerdedel av de globale klimagassutslippene. De norske forbrukerne mener imidlertid at det er vanskelig å vite hvilke matvarer som er klimavennlige. Hele 57 prosent av de norske respondentene i undersøkelsen ønsker at karbonfotavtrykket merkes tydeligere på etiketten.

Klimaavtrykket viktig

Rapporten viser også at 34 prosent av nordmenn anser klimaavtrykket som viktig når de handler mat og drikke. En tilsvarende stor andel nordmenn er dessuten villige til å betale mer for klimavennlige matvarer, det vil si mat produsert uten bruk av fossile energikilder.
– Dekarbonisering av matproduksjonen er mulig, og det er derfor vi utvikler grønn gjødsel. Disse helt frivillige valgene må få tilstrekkelig politisk støtte. Dette kan løses på europeisk nivå ved at EUs initiativ for et bærekraftig matsystem, planlagt for slutten av 2023, skaper sterkere insentiver for aktørene til å redusere karbonfotavtrykket, blant annet med bruk av grønn gjødsel, sier Holter.

Grønn gjødsel

Yara har flere dekarboniseringsprosjekter, og i Norge er målet at Yaras fabrikk på Herøya skal produsere grønn gjødsel uten bruk av fossile energikilder. Det vil resultere i avlinger med opptil 30 prosent lavere karbonfotavtrykk, og opptil 20 prosent redusert karbonfotavtrykk i maten som blir produsert. Produksjonen av grønn gjødsel er planlagt for oppstart i andre halvdel av 2023.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen om behovet for bærekraftig mat ble bestilt av Yara International og gjennomført av IPSOS. Undersøkelsespanelet bestod av 12 000 respondenter blant forbrukere i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Irland, Italia, Spania, Polen, Romania, Tyrkia, Norge, Sverige og Danmark (1000 respondenter i hvert av landene). Dataene ble samlet inn gjennom intervjuer på nett i perioden 1.–14. desember, 2022.

ANNONSE