Smakfull falafel hos ASKO Servering på UMAMI

På messens nest siste dag ble besøkende på ASKOs stand traktert med falafel tilberedt av elever ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr. Det var klassen med voksne minoritetsspråklige elever som skal ta fagbrev i kokk og servitørfag som sørget for dette hyggelige og velsmakende innslaget.

– Vi startet dagen klokken 0700 på KIT-akademiet og tilberedte 300 porsjoner som var klare til servering på Lillestrøm klokken 12, forteller koordinator Johan Haugland ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr. – Det var både morsomt og inspirerende å få være med på et slikt opplegg, og vi gjør det gjerne igjen!

Oslo Voksenopplæring Helsfyr har i flere år arbeidet med å legge forholdene til rette for at minoritetsspråklige skal komme inn i et utdanningsløp som kan bidra til å gi formell yrkeskompetanse og med det en inngang til arbeidslivet.
– Den første kokkeklassen ble igangsatt i 2015. Dette er et utdanningsløp som går over 4 år, forteller Haugland.

Vekselløp

– Elevene våre er voksne og meget motiverte for å få en utdannelse som gjør det mulig å få en jobb. Flere har jobbet med mat i hjemlandet, og noen av elevene har som utgangspunkt at de er genuint interessert i matlagning og ønsker å få formelle kunnskaper om det. For å lykkes i dette utdanningsløpet er det viktig å lære norsk – noe som er en viktig del av undervisningsopplegget. Det er ikke slik at man kan fritas fra enkelte fag eller at kravene til fagprøven er enklere på grunn av språkutfordringene. Derfor er vektleggingen av norskfaget så viktig i dette studiet. Det går på alt fra at tekstene i norskfaget ofte er matrelatert, og i matematikk har vi gjerne mengdeberegninger med norske betegnelser, fremhever Haugland. – Vi har også et vekselløp mellom teoretisk utdanning og praksis. Det første året er elevene ute i bedrift 1 dag i uken, andre året 2, tredje året 3, og det siste året har de 4 dager i praksis og 1 dag på skolen. Det gir god anledning til å praktisere norsk som også er det språket som benyttes i undervisningen.

Gode erfaringer

– Dette undervisningsopplegget har vært en suksess. Siden vi startet har 50 elever bestått fagprøven, og vi har to klasser med hhv. 17 og 12 elever som skal ta fagprøven. De som har bestått fagprøven har fått jobb, og tilbakemeldingene fra bransjen er udelt positive. Dette er dyktige og motiverte folk! Og bransjen har jo et stort behov for fagfolk. Med et opplæringstilbud som er tilpasset minoritetsspråklige skapes det en «vinn-vinn»-situasjon.

Fantastisk på KIT

– Vi inngikk et samarbeid med KIT-akademiet i 2021. Dette har fungert særdeles bra. Fasilitetene er de beste. Elever og lærere får tilgang på topp utstyr, noe vi ikke har på skolen. Etter min mening viser ASKO med dette samfunnsansvar i praksis, sier Haugland. – Jeg vil også berømme samarbeidet med våre kontaktpersoner på KIT. Både Tore Trangmyr, Stine Ødegaard og Nina Borgen har alltid vært positive og løsningsorienterte. Vi setter stor pris på dette og ser frem til videre samarbeide i årene som kommer.

ANNONSE