Vil redde matfatet – får innovasjonsstøtte

En frøbank skal gjøre fremtidens norske matproduksjon mindre sårbar for klimaendringer. Nå får prosjektet innovasjonsmidler fra DOGA.

Totalt 450 000 kroner skytes nå inn i prosjektet til Norges Vel gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal sørge for at innovasjonsprosjektet tuftes på designmetodikk og brukerstudier.
– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv. Jeg gleder meg virkelig til å følge disse prosjektene videre, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA). 

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter. Med andre ord er det godt gjort å komme gjennom nåløyet, slik Norges Vel har gjort med sitt prosjekt, ifølge Bull.
– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

Mer visjonært biomangfold

Klimaendringer fører til at biomangfold går tapt. Når arter bukker under og forsvinner, blir matfatet vårt truet.

I 2018 gikk Norges Vel og andre aktører sammen om å danne samvirket Norsk Bruksgenbank. I en blå kontainer på Hellerud - og hos flere av medeierne - lagres oppformert frømateriale fra gamle kornsorter fra blant annet den nordiske genbanken NordGen.

Nå skal bruksgenbanken på Hellerud ta et nytt steg inn i fremtiden. Ved hjelp av designkompetanse fra Thomashawk skal partene bak Norsk Bruksgenbank få en sterkere forståelse av hvordan de kan formidle et viktig budskap annerledes og mer visjonært. 

Juryen lar seg begeistre av læringsutbyttet og overføringsverdien som ligger i prosjektet.

«Norsk Bruksgenbank er i sin helhet et bærekraftprosjekt. At de nå ønsker å bruke designkompetanse til å utforske hvordan de kan jobbe med politisk forankring og påvirkning er spennende», skriver juryen.

ANNONSE