Q-Meieriene og ISS: Samarbeid bekjemper matsvinn!

+
KAM Tore Jacobsen i O. Kavli AS og Q-Meieriene AS t.v. og matfaglig ansvarlig i ISS, Eskild Josten er godt fornøye med resultatene av konkurransen Årets Matredderkantine 2022 så langt.

– Våre medarbeidere jobber hver eneste dag med å redusere matsvinnet, sier matfaglig ansvarlig i ISS, Eskild Josten. – Mange gjør en meget god innsats på dette området som betyr så mye for å nå bærekraftmålene vi har i selskapet. Men det er en hektisk hverdag i kantinene våre med mange ulike gjøremål. Det kan ofte gjøre at alt ikke får like høy prioritet, men den konkurransen vi kjører i samarbeid med Q-Meieriene for å bekjempe matsvinnet, gir god motivasjon og fremmer fokuset på dette viktige området, fremhever Josten.

– I Q-Meieriene har vi lenge vært opptatt av å bekjempe matsvinnet, og én av måtene vi gjør dette på er gjennom konkurransen Årets Matredderkantine 2022, forteller KAM Foodservice, Tore Jacobsen i O. Kavli AS og Q-Meieriene AS.

Felles verdier

– ISS er en stor og viktig aktør i kantinemarkedet, og vi deler mange av de samme verdiene bl.a. når det gjelder bærekraft. Derfor ønsket vi å samarbeide om et matredderprosjekt som kan bidra til å redusere matsvinnet ytterligere. ISS-kantinene serverer samlet et sted mellom 22 000 og 25 000 måltider hver eneste dag. På årsbasis blir dette over 5,5 millioner måltider. Med så store volumer vil selv små reduksjoner gi store utslag. I gjennomsnitt har vi til nå redusert matsvinnet med 3 gram pr. porsjon siden vi dro i gang konkurransen. Det høres kanskje lite ut, men frem til nå utgjør dette til sammen 1139 kilo, forteller Jacobsen.

– Vi jobber systematisk for å spare energi og redusere svinn og avfall. Vi bestemte oss tidlig for å ta en aktiv rolle i matsvinnkampen, og lanserte best før, men ikke dårlig etter som oppfordringe til forbruker om å stole på sansene og kaste mindre mat, sier styreleder i Q-Meieriene og administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim.

– Det å tenke bærekraft i praksis er viktig både for oss og ISS, og gjennom felles tiltak for å redusere matsvinnet er det lettere å skape aktiviteter som involverer hele verdikjeden. Matsvinn er den største miljøbelastningen knyttet til verdens matproduksjon og derfor har Kavli skrevet under på bransjeavtalen om å redusere matsvinnet. Denne har sitt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og målet er å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. Det innebærer bl.a. at vi kontinuerlig jobber med å utvikle produkter og emballasje som øker holdbarheten, forteller Aasheim.

Stor kreativitet

– Vi hadde i utgangspunktet et mål om at 150 kantiner skulle bli med på konkurransen. Nå er antallet kantiner som deltar blitt 272! Det er fantastisk, og forteller noe om det engasjementet som finnes i ISS for denne saken, fremhever Tore Jacobsen.

– Det er også fint å registrere alle de kreative løsningene som bidrar til å redusere mengden mat som kastes. Selvfølgelig skal gjestene føle seg ivaretatt og få et variert og godt tilbud, men det får de jo også om de forsyner seg flere ganger i stedet for å ta alt for mye på tallerkenen i første omgang. Det finnes også mange gode måter å utnytte restemat på. Alle disse elementene virker sammen! Nå er det dokumentert en reduksjon i matsvinnet på 3 gram pr. porsjon. Tenk hvor mye dette kan utgjøre om svinnet reduseres med 10 eller 15 gram! Det er spennende målsettinger å strekke seg mot, sier Tore Jacobsen.

– Konkurransen Årets Matredderkantine 2022 avgjøres 29. september. Da blir årets vinner kåret!
--

 

 

 

 

 

ANNONSE