Sourced with Care: Skal skape bedre bærekraft i forsyningskjeden

+
Gjennom Sourced with Care-programmet skal Twinings fortsette arbeidet med å bygge sterkere og mer livskraftige samfunn.

Da SMAKmagasinet var på besøk hos Twinings i London, møtte vi Katherine Harvey som jobber med Twinings sitt Sourced with Care-program. Hun fortalte oss om hva innkjøpsprogrammet går ut på, og hvorfor arbeidet de gjør er så viktig.

– Alle bedrifter har muligheten til å skape positive endringer i sine forsyningskjeder, mener Harvey. – Sourced with Care er Twinings sitt program for ansvarlig innkjøp av te og urter. Vi har som mål å forbedre livene til menneskene som bor i de samfunnene som vi kjøper te og urter fra.

Visjonen til Twinings er å få sunnere, lykkeligere og mer bærekraftige samfunn i forsyningskjeden. Sourced with Care-programmet ble startet i 2016, og fokuserer på tre nøkkelområder: livsmuligheter, levestandarder og levebrød.

Hva har Twinings oppnådd med Sourced with Care?

Twinings eier ingen gårder eller plantasjer selv, men kjøper te og urter fra leverandører og produsenter verden over. De har klart å bygge sterke og gode forhold med teprodusentene, blant annet ved å ha gode kontrakter, betale en rettferdig pris for råvarene og besøke produsentene jevnlig.

Kjernen i arbeidet til Twinings har alltid vært menneskene som arbeider i industrien. Ambisjonen er å bidra til at alle i forsyningskjeden har en god livskvalitet, og at de har mulighet til å ta vare på seg selv og familiene sine.
– Vi jobber for å møte samfunnets behov på en skreddersydd og bærekraftig måte. Sourced with Care har en positiv innvirkning på lokalsamfunnene vi kjøper te fra. Vi har blant annet bidratt til å øke tilgangen til vann og sanitæranlegg, øke inntektene til bøndene og styrke kvinners posisjon i samfunnet, forteller Harvey. – Vi hadde et ambisiøst mål om å hjelpe en halv million mennesker innen utgangen av 2020 med dette programmet. Totalt nådde vi over 540 000 mennesker.

Twinings hadde også som mål å redusere antallet gårder de kjøper te fra, og kun benytte seg av sertifiserte gårder. De etablerte en godkjent liste over tegårder i 2015, og publiserte listen offentlig i 2018. Målet de satte seg for 2020 var at all teen deres skulle være etisk dyrket og høstet.
– Dette målet klarte vi å oppnå, sier Harvey stolt. – Det betyr at all Twinings-te er 100 prosent etisk dyrket, og at alle tegårdene vi kjøper te fra er sertifisert.

Veien fremover

Gjennom Sourced with Care-programmet skal Twinings fortsette arbeidet med å bygge sterkere og mer livskraftige samfunn. Målet er å hjelpe leverandører og produsenter med å møte de komplekse utfordringene som tebransjen står overfor.

Twinings har tre hovedmål for Sourced with Care-programmet innen utgangen av 2025:

  • Siden altfor mange mennesker fortsatt mangler tilgang til rent vann og ordentlige sanitæranlegg i de tedyrkende regionene i verden, er det et mål at det skal være tilstrekkelig tilgang til rent vann og sanitæranlegg i alle boenhetene på alle tegårdene som selskapet kjøper te fra.
  • Siden de fleste arbeiderne på tegårder og teplantasjer er kvinner, har Twinings som mål å hjelpe ytterligere 250 000 kvinner. Målet er å gi dem økt beskyttelse, bedre helse og sterkere posisjon i samfunnet.
  • Twinings har en ambisjon om at alle menneskene som bidrar i forsyningskjeden skal være i stand til å ta vare på seg selv og familiene sine. Målet for 2025 er derfor å hjelpe ytterligere 25 000 bønder og deres familier.

Når det kommer til urteteene som produseres, kommer i dag mer enn 60 prosent fra sertifiserte gårder. Gjennom Sourced with Care-programmet skal en enda større andel sertifiseres. Dette er imidlertid et krevende arbeid, fordi selskapet er nødt til å kjøpe svært mange forskjellige typer urter fra over hele verden. Dette gjør at forsyningskjeden blir fragmentert og kompleks. Twinings skal derfor fokusere på de ingrediensene hvor de kan ha størst innvirkning, og følge industristandarden for resten av ingrediensene.

For 2030 er det overordnede målet at alle teene og urteteene deres skal være karbonnøytrale.

Er Twinings-te sertifisert?

Når man kjøper te fra Twinings, står det ikke på pakkene at teen er sertifisert. Dette kan gi feil inntrykk. All Twinings-te blir nemlig kjøpt fra gårder som har blitt sertifisert av enten Rainforest Alliance, UTZ eller Fairtrade. Dette er et minimumskrav for Twinings.

Sertifiseringen i seg selv er imidlertid ikke nok til å kunne garantere at forholdene er gode nok. Twinings velger derfor med omhu hvilke sertifiserte gårder de skal kjøpe te fra. Det betyr at Sourced with Care-programmet strekker seg enda lengre enn det sertifiseringen i seg selv gjør.
– Samtidig jobber vi med å forbedre livene til menneskene i forsyningskjeden. Det betyr at man støtter en god sak, både samfunnsmessig og miljømessig, når man kjøper vår te. Sourced with Care er virkelig kjernen i det vi gjør i Twinings, fremhever Harvey.

ANNONSE