Svensk sug etter levende møter

+
Møter skal være godt planlagt, gjennomføres smertefritt, ha faktisk og nyttig innhold, og samtidig være både underholdene og grønne. Illustrasjonsbilde fra årets KLD.

Kurs- og konferansemarkedet går på høygir i nabolandet etter pandemien, og enkelte aktører har fulle kalendere ut året. Samtidig har kvalitetskravene til fysiske møter økt betraktelig.

Med kvalitetskrav menes at alle deltakere skal sitte igjen med gode opplevelser. Møter skal være godt planlagt, gjennomføres smertefritt, ha faktisk og nyttig innhold, og samtidig være både underholdene og grønne. Dessuten tar gjestene nå alt av nett-tilbud som en selvfølge; og med nett-tilbud snakker vi om langt mer enn tilgang til trådløst nett. Vi snakker om en ny form for møtedesign. Flere steder har investert ikke bare i nytt teknisk utstyr for å kunne være sømløst hybride, men også ny kompetanse – både for innholdsplanlegging og for digital oppfølging før og etter fysiske møter.

Enkle møter fortsetter på nett

Svenska Möten jobber med tilrettelegging av kurs- og konferansevirksomhet over hele Sverige, og eies av 138 ulike konferanseanlegg. Jannis Norén Karras, som er Svenska Mötens sjef for salg og forretningsutvikling, sier til nettstedet Besöksliv at de enklere møtene for avrapportering og informasjonsutveksling vil forbli nettbaserte, fordi det er kjappere og smartere. Samtidig vil det føles desto viktigere å bruke penger på de fysiske møtene og konferansene, der de uformelle møtene utenfor programmet er like viktige som den offisielle agendaen.
Norén Karras funderer samtidig på om den enorme pågangen denne våren er et «ta igjen-fenomen», eller et tegn på noe mer permanent. Det siste er å foretrekke, siden flere tilbydere sliter med høy gjeld etter år med pandemi.

Og så var det mannskapet da

På årets KLD sto bemanningsproblemene i fokus. Våre svenske venner sliter med det samme, noe som gjør den enorme pågangen etter korona til en nøtt.
– Hvordan være en så attraktiv arbeidsgiver som mulig er et stående punkt på alle styremøter, sier Hans Edberg fra Hooks Herrgård til samme nettsted.

ANNONSE