– Voldsom og full av muligheter

+
Matematiker og bedriftsrådgiver Silvija Seres holdt et forrykende foredrag.

– Den nye normalen er voldsom og full av muligheter, konstaterte matematiker og bedriftsrådgiver Silvija Seres under KLD 2022 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Årets Kunde- og leverandørdager bød på blikk inn i krystallkulenene.

Endelig kunne bransjen igjen samles til det som i en årrekke har vært et absolutt høydepunkt; NorgesGruppens og ASKOs Kunde- og leverandørdager. Ønsket om å kunne treffes «in real life» ledet til besøksrekord, med rundt 400 deltagere. Fremtiden sto i fokus på Quality Airport Hotel Gardermoen onsdag 6. og torsdag 7. april.

– Voldsom og full av muligheter

Matematiker og bedriftsrådgiver Silvija Seres holdt et forrykende foredrag på KLD for to års siden, i januar 2020. Seres var på plass igjen på årets arrangement, og tok forsamlingen med på en reise i eksponentiell vekst.
– Konseptet eksponentiell vekst (vekst som ifølge Wikipedia er en økning i et antall som er proporsjonal med antallet selv. Red.anm.) er svært vanskelig å forstå, samtidig som det definerer virkeligheten vi lever i.

Seres brukte utviklingen av koronavaksinen som eksempel. Selve vaksinen ble utviklet i løpet av dager. Grunnen til at det tok over året å få vaksinen ut til befolkningen, skyltes den nødvendige testperioden. Men det at en så avansert RNA-basert vaksine kunne lages så fort, viser tempoet vi lever i. Derfor er det vanskelig å bruke trender som fremtidsindikatorer. Vi må rett og slett gjette på fremtiden, i fellesskap.

Fokus på bemanning

Det var ikke bare fremtiden som sto på timeplanen på Gardermoen disse to bransjedagene. Bemanningskrisen som mange serveringssteder opplever, ble også grundig diskutert. Politisk rådgiver i NHO Reiseliv, Henrik Gamborg, kunne fortelle at sju av ti serveringssteder manglet medarbeidere i 2021. Én av flere forklaringer handler om mangler innen utdanningssystemet vårt. Ifølge Hamborg mangler 40 prosent av lærerne på restaurant- og matfag den kompetansen som trengs på området, blant annet i forhold til faktisk bransjekunnskap. Mangler i utstyrsparken er et annet element.

Bemanning var også fokus da Fursetgruppens administrerende direktør Gjøran Sæther entret scenen. Sæther pekte på at mytene som finnes om serveringsbransjen ødelegger for rekrutteringen inn til restaurant- og matfagene. Derfor må alle bransjeaktørene, til tross for at man er konkurrenter, jobbe sammen både politisk og rent praktisk. Fremsnakking er et smart verktøy; et annet er bedre tilrettelegging av arbeidstider og betingelser.
– Vi i bransjen må bli langt mer synlige. Og når vi får oppmerksomhet fra mediene, må vi fremstå som en samlet, positiv gjeng. Krisemaksimering ødelegger for oss alle, mente Sæther.

Fokus på mulighetene

Alvorlig tematikk til tross; inntrykket deltagerne sitter igjen med etter KLD 2022 er at fremtiden byr på mange spennende muligheter, hvis bransjen tar de rette valgene. Miljøengasjement, god personalpolitikk, samt sømløs integrasjon mellom den digitale og fysiske virkeligheten er blant de viktigste stikkordene.

ANNONSE