Økonomisk kompensasjon i forbindelse med smitteverntiltakene: Innfører støtte for tapt varelager

+
Bedrifter som opplever skjenkestopp, kan få dekket inntil 100 prosent av varer som går ut på dato fordi de ikke kan omsettes som følge av smitteverntiltak.

Dessverre er det atter en gang nødvendig med drastiske smitteverntiltak. Igjen blir serveringsnæringen rammet hardt, men Regjeringen har tidligere varslet at inngripende smitteverntiltak vil følges opp med økonomisk kompensasjon. I dag ble hovedpunktene i kompensasjonsordningen presentert.

I tråd med de strengere og mer langvarige smitteverntiltakene vil regjeringen nå også forsterke og forlenge tiltakene som skal gi folk og bedrifter økonomisk trygghet gjennom perioden med kontaktbegrensende råd og regler. Av de tiltakene som nå er varslet, har flere stor betydning for serveringsnæringen.

Bl.a. vil den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet bli forlenget, med enkelte justeringer. For perioden november–desember vil kravet til omsetningsfall bli lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent.

I tillegg innfører Regjeringen støtte til tapt varelager – noe som vil ha spesielt stor betydning for serveringsnæringen. Det innebærer at de bedriftene som nå er direkte berørt av smitteverntiltakene, f.eks. bedrifter som opplever skjenkestopp, kan få dekket inntil 100 prosent av varer som går ut på dato fordi de ikke kan omsettes som følge av det målrettede smitteverntiltaket. Forutsetningen for å få dekket tapt varelager er at man kvalifiserer for støtte under kompensasjonsordningen.

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen. Lønnsstøtteordningen blir utviklet i dialog med flere av partene i arbeidslivet.

Regjeringen vil også vurdere muligheten for å gjøre det enklere for kriserammede bedrifter å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Stimuleringsordningen for kulturarrangementer foreslås gjeninnført ut mars 2022, og kompensasjonsordningen for kultursektoren vil, som tidligere varslet, bli forlenget ut første halvår 2022.

ANNONSE