Et NATURLI’ valg for stadig flere

Hele 83 % av den norske befolkning har ambisjoner om å leve mer bærekraftig, og 4 av 10 ønsker å spise mer plantebasert mat bl.a. på grunn av dette. Derfor er de gode, smakfulle produktene innenfor denne kategorien noe som vies stadig mer oppmerksomhet av mange aktører i serveringsmarkedet.


NATURLI’-serien fra Orkla Foods er plantebaserte produkter som utmerker seg både med sin tekstur og ikke minst en saftig og god smak.
– Jeg har aldri opplevd at kjøttfrie produkter har fått en så entydig positiv mottakelse i serveringsmarkedet, sier KAM Terje Kristiansen.

Spennende teknologi

SMAKmagasinet møter ham og andre sentrale personer bak dette konseptet på Naturli’Café, Orklas egen konseptkafé. Den ligger ved Orklas hovedkontor på Skøyen i Oslo. Ved siden av å servere plantemat og vegetaralternativer, fungerer kaféen også som en slags «test-lab» hvor man får en umiddelbar publikumsrespons på nye produkter. – Dette er svært verdifullt for oss, og sikrer en produktutvikling i dialog med markedet, sier Pernille Hellkås som har det daglige ansvaret for kaféen.
– Orkla kjøpte for fem år siden selskapet som utviklet teknologien som ligger bak denne spennende kjøttfrie serien, forteller KAM Fredrik Grüner.
– Det var og er en uttalt målsetting i konsernet om å satse enda sterkere på bærekraftige produkter, og ikke minst kjøttfrie, plantebaserte produkter. Begrunnelsen for dette er at disse imøtekommer sterke forbrukertrender i tiden, og disse trendene vil høyst sannsynlig bare forsterkes de neste årene.

Sammen med kundene

Det er flere årsaker til at NATURLI’- serien slår godt an, mener Orkla-panelet.
– I den forbindelse er det viktig å trekke frem at vi har hatt et meget godt samarbeid med gode kunder som for eksempel Nordic Choice Hotels, Compass Group og Shell i forbindelse med produktutviklingen, fremhever markedssjef for plantebaserte produkter i Orkla Foods Norge, Agnes Bing Orgland.
– De har kommet med konkrete tilbakemeldinger på alt fra smak til tekstur og ingredienser, og dette har vært svært nyttig for oss i utviklingen av NATURLI’. Vi merker helt klart at mange kunder ønsker å kunne tilby gode kjøttfrie alternativer på menyen. Samtidig er det et ufravikelig krav at det skal smake godt.

Yngre forbrukere leder an

Hvem er så de forbrukerne som driver denne kategorien fremover?
– Vi ser en klar aldersforskjell i forhold til hvor åpne man er til kjøttfrie alternativer. Det er helt klart de unge som leder an, men det er endringer på gang. Stadig flere forbrukere i alle aldre får øynene opp for disse alternativene, forteller kategorisjef Kaja Lien Julsrud.
– Det er flere viktige drivere som bidrar til dette, tillegger Bing Orgland.
– Faktorer som bærekraft og miljø, helse og dyrevelferd påvirker oss til å ta nye valg. Samtidig er det også noen barrierer som må overvinnes for at plantemat skal bli enda mer akseptert og etterspurt. Kjennskap til hvilke produkter og muligheter som finnes er en av disse. Vi må rett og slett kommunisere enda sterkere hva vi har å by på, og ikke minst få vist flere forbrukere at både smak og tekstur gir gode spiseopplevelser. I tillegg handler dette om å bryte etablerte vaner og forbruksmønstre.

Sterke argumenter

– Vi sier på ingen måte at man skal kutte ut det å spise kjøtt. Et variert kosthold er positivt, men det finnes mange gode argumenter for å sette flere kjøttfrie retter på menyen, fremhever Grüner.
– Det brukes eksempelvis både mindre vann og landareal i produksjonen av planteråstoffer, og både energiforbruk og CO2-utslipp er betydelig lavere. Til sammenligning kan vi produsere 14 plantebaserte burgere med samme CO2-avtrykk som det produksjonen av en ordinær hamburger gir.
FN (WHO) har slått fast at klimaavtrykket for matproduksjonen i verden må halveres. Det betyr at plantebaserte produkter som NATURLI’- serien er en del av løsningen på denne utfordringen.

Store muligheter

– Vi vet at 5 av 10 ønsker å spise mer klimavennlig. Det betyr at forbrukerne trenger hjelp til å finne frem til gode, bærekraftige valg. Derfor vil vi gjøre en innsats for å få enda flere til å prøve produktene våre, sier Bing Orgland.
– Har de først prøvd produktene, har de også erfart hvor smakfulle de er.
– I den forbindelse må vi legge til at vi også har fått meget gode tilbakemeldinger på produktene fra våre søsterselskaper i de andre nordiske landene. Vi har allerede startet eksport av NATURLI’- produktene som produseres på Råbekken ved Fredrikstad. Alt tilsier at eksporten vil vokse betydelig i tiden fremover, forteller Grüner.
– Vårt mål er at NATURLI’ skal bidra til å løfte kategorien plantebasert mat i Norge. Med de gode tilbakemeldingene vi får fra kundene som har satt dette på menyen, og med den høye prosentvise økningen vi opplever i salget, ligger alt til rette for det, sier Terje Kristiansen.

--