Positiv samarbeidsavtale

+
Inspektør Torill Wøhni i Oslo Voksenopplæring Helsfyr/Utdanningsetaten og markedssjef Tore Trangmyr i ASKO servering har stor tro på at samarbeidet som nå er inngått kan bidra til å gi enda flere minoritetsspråklige en formell kokkeutdannelse.

ASKO Servering inngår samarbeidsavtale med Oslo Voksenopplæring Helsfyr/Utdanningsetaten om å leie ut KIT-akademiets lokaler en dag pr. uke i skoleåret 2021/22.

KIT-akademiets rolle i dette er å legge til rette for undervisning, samt bestille råvarer til hver undervisningsdag.

Motiverte

– For oss i Oslo Voksenopplæring Helsfyr/Utdanningsetaten er dette en god løsning jeg tror vil fungere godt for våre elever, sier inspektør Torill Wøhni. – Vi har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta fagbrev i kokk og servitørfag. Gjennomsnittsalderen på våre elever er mellom 32 og 33 år, og de er motiverte for å få seg en utdannelse som kan gi en jobb og bidra til integrering i samfunnet. Opplæringen skjer i henhold til læreplanene og målet er at elevene skal klare fagbrev etter 4 år. Jeg må i den sammenheng nevne at de av våre elever som gjennomgikk fagprøven i mai oppnådde meget gode resultater!

Bidrar til mangfold og rekruttering

– For oss i ASKO Servering er det veldig hyggelig at fasilitetene på KIT-akademiet kan brukes i utdannelsen av minoritetsspråklige som ønsker å ta fagbrev som kokk, sier Tore Trangmyr, markedssjef for verdiøkende tjenester i ASKO Servering og ansvarlig for KIT-akademiet. – Bransjen har et stort behov for faglærte kokker, og ASKO Servering er levende opptatt av å bidra til økt rekruttering. Vi har i flere år arbeidet mye med rekrutteringstiltak rettet mot ungdom. Da er det også naturlig at vi bidrar til å legge forholdene til rette for voksne som ønsker å satse på denne bransjen. Arbeidet som gjøres av Oslo Voksenopplæring Helsfyr/Utdanningsetaten i denne sammenheng, synes vi er meget positivt, og det bidrar også til mangfold og integrering på en god måte, fremhever Trangmyr.

Undervisning på norsk

– Språk er en viktig inngang både til integrering og en plass i arbeidslivet. All undervisning foregår derfor på norsk, forteller Wøhni. – Vi har tidligere gjennomført undervisningen på Etterstad videregående skole, men denne skolen har kapasitetsutfordringer. Derfor var det veldig fint å få tilgang til KIT-akademiet og de ressursene som er der. Men vi beholder det faglige samarbeidet med Etterstad som vil stå for selve undervisningen.

Det er også viktig å fremheve at vi har et tett og godt samarbeid med Lærlingekompaniet, understreker Wøhni.
– Lærlingekompaniet sikrer lærlingeplass og oppfølging ute hos lærlingebedriftene gjennom hele utdanningsløpet på 4 år. Læretiden ute på praksisplassene øker gradvis gjennom studietiden. Ved siden av opplæring i fellesfag på vg1- og vg2-nivå, gir det språkstøtte og yrkesrettet norskopplæring både på skolen og ute hos lærebedriftene gjennom hele utdannelsen.

ANNONSE