Vil utvikle bærekraftige fôringredienser til fremtidens laks

+
I prosjektet skal forskere teste et proteinrikt insektmel og en omega-3-rik algebiomasse i fôr, gjennom hele verdikjeden. Ingrediensene kan bidra til økt fleksibilitet i valg av bærekraftige råvarer i framtidens fiskefôr, sier forsker i prosjektet.

Nofima, InnovaFeed, Corbion Algae Ingredients, Cargill, SINTEF Ocean og Auchan samarbeider om å sette fart på innovasjon innen fôringredienser, som kan bidra til bærekraftig vekst for akvakulturnæringen.

Nofima og samarbeidspartnere lanserer i dag Millennial Salmon-prosjektet for å utvikle bærekraftige løsninger for framtidens oppdrettslaks. Målet med det fireårige prosjektet er å skape en mest mulig bærekraftig oppdrettslaks med nye komponenter fra sirkulærøkonomien og et lavt karbonavtrykk.

Millennial Salmon-prosjektet finansieres primært av Forskningsrådet, med et budsjett på 13,5 millioner kroner. Bak prosjektet står de ledende forsknings- og industriaktørene Nofima, InnovaFeed, Corbion Algae Ingredients, Cargill, SINTEF Ocean og Auchan.

Tester ut to fôringredienser

Prosjektet inkluderer studier av to alternative fôringredienser – et proteinrike insektsmel fra InnovaFeed og omega-3-rik algebiomasse fra Corbion. Begge alternativene krever minimal arealbruk.

Forskerne vil i denne studien teste hvilke nivåer som kreves for å optimalisere fôret fysiske kvalitet og laksens ernæringsmessige behov, samt kartlegge de praktiske og funksjonelle egenskapene ved begge fôringrediensene. De vil også undersøke miljø- og samfunnsaspekter ved de foreslåtte innovasjonene. SINTEF Ocean vil i samarbeid med partnerne gjennomføre livssyklusanalyser fra ingrediens til ferdig produkt for handelen, og videre se på markedsstrategier for en mer bærekraftig laks sammen med leverandører i inn- og utland.

– Dette prosjektet er en viktig brikke for å legge til rette for en friskere og mer miljøvennlig oppdrettslaks, sier prosjektleder og seniorforsker Katerina Kousoulaki i Nofima. – Vi er glade for å ha med oss ledende internasjonale aktører fra industri og forskning gjennom hele verdikjeden. Sammen kan vi framskynde innovasjon som gir økt fleksibilitet i valg av bærekraftige råvarer i framtidens fiskefôr, sier hun.

 

ANNONSE