Globalt plastsystem?

+
En fersk studie fra Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og Nordlandsforskning viser nemlig at hovedleverandørene av søppel til våre norske strender er våre nærmeste farvann; altså Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, Skagerrak og Østersjøen.

Internasjonalt forskerteam lanserer planer om verdensomspennende overvåkingssystem for plastforurensing.

I fjor sommer var et verdens mest avanserte forskningsfartøyer – «FF Kronprins Haakon» – på tokt i farvannene mellom Svalbard og Grønland. Med på skipet var forskere fra Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet (UiT). Målet med seilasen var å jakte maritime materialer med potensial for fremtidens medisiner. Det de fant på Norges største dyp – Molloydypet i Framstredet – var plast!
Ingen forskere ble overrasket over funnet Og det overrasker sikkert ikke deg heller – som leser. Plastavfall er et globalt problem, og truer både dyreliv og matproduksjon. Men hva skal vi gjøre med saken?

Det globale observasjonssystemet for plast

Som en mulig begynnelse på en løsning har forskere fra Norge, Storbritannia, USA, Canada, Monaco, Saudi-Arabia, Tyskland, Nederland, Chile og Korea lansert ideen Global Plastic Observation System (GPOS). Altså et verdensomspennende, enhetlig observasjonssystem for plastavfall.
Alle problemløsninger må – som kjent – baseres på kalde fakta. Problemet i dag er at verdens nasjoner har ulike systemer for observasjon og rapportering av plastforurensing. Det betyr at de nevnte kalde fakta kan være både mangelfulle, og bygge på vidt forskjellige premisser. Noe som vanskeliggjør samkjørte, internasjonale vernetiltak.
Ved hjelp av GPOS håper forskerne å skape et internasjonalt system med felles rutiner, målemetoder og modeller. GPOS ble nylig presentert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Science & Technology, der ideen likegodt kapret hele forsiden.

Feie for egen dør

Selv om GPOS skulle vinne global åtgaum, må det både finansiering og flernasjonal myndighetsinvolvering til før observasjonssystemet kan bli til realitet. I mellomtiden kan vi feie for egen dør. En fersk studie fra Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og Nordlandsforskning viser nemlig at hovedleverandørene av søppel til våre norske strender er våre nærmeste farvann; altså Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, Skagerrak og Østersjøen. Det er med andre vi selv som ødelegger – for oss selv. Så mens vi venter på GPOS: Kast plasten der den hører hjemme. (PS: Det er ikke i havet!)

ANNONSE