Mona Saab: – Folk har lyst til å komme seg ut og oppleve ting!

+
Mona Saab, president i NHO Reiseliv, håper på lave smittetall og velvilje fra myndighetene denne sommeren.

– Det er en stor glede at samfunnet har åpnet igjen, og at nordmenn er klare for å få komme tilbake til utelivet. Vi vil spise god mat og drikke, og nyte livet i godt selskap, sier Mona Saab, president i NHO Reiseliv, til SMAKmagasinet. – Så lenge smittenivået holder seg lavt, vil nok folk ta i bruk serveringsstedene. De har lyst til å komme seg ut og oppleve ting!

Selv om det første halvåret av 2021 har vært tøft for utelivsbransjen, ser situasjonen nå lysere ut. Vi har snakket med Mona Saab om hvordan sommeren kommer til å se ut for utelivsbransjen i Norge.

Et variert og sammensatt bilde

Serveringsbransjen er svært dyktig på smittevern. Saab tror derfor at det er lettere å begrense smittespredningen når folk oppholder seg på utesteder eller serveringssteder, sammenlignet med når folk samler seg i parker eller hjemme.
– Samtidig må vi være forberedt på at det vil være regionale forskjeller, sier hun. – Enkelte områder har mer smitte, og vi må nok forberede oss på en sommer som blir påvirket av smittesituasjonen.

Dersom smittetallene øker, håper Saab at myndighetene iverksetter lokale tiltak fremfor nasjonale tiltak, og at serveringsnæringen ikke må stenge ned fullstendig.
– Forhåpentligvis er vi over i en ny fase som gjør det litt lettere. Når flere blir vaksinert, vil dette lette på smittetrykket. Det vil gi en bedre og mer forutsigbar situasjon.

Vil fortsatt være utfordringer

For mange bedrifter er nok økonomi den største utfordringen. Saab håper bedriftene klarer å finne gode løsninger på dette, og at leverandører er villig til å strekke seg for å imøtekomme serveringsnæringen.
– Jeg håper også politikerne går nøye gjennom hvordan de skal opprettholde og videreføre hjelpepakkene. Det vil nok være varierende grad av restriksjoner i sommer, og det vil være utfordrende for bransjen, sier hun. ¬– Serveringsnæringen trenger hjelp for å komme seg gjennom sommeren og over i en ny normal.

En annen utfordring er å få inn sesongansatte fra utlandet. Mange bedrifter har faste utenlandske arbeidstakere som utgjør en viktig del av bedriftens kompetanse og arbeidskraft.
– Det mangler mange tusen dyktige arbeidere som vanligvis bidrar til å holde hjulene i gang, sier Saab. – Å ansette arbeidskraft uten erfaring og kompetanse er både tids- og kostnadskrevende, og gir en ekstra belastning i en allerede presset situasjon. Her håper vi på goodwill fra myndighetene.

Saab understreker at servering og reiseliv er en viktig del av infrastrukturen vår. De bidrar til å skape «puls» i samfunnet, som igjen skaper både bolyst og aktiviteter. Ikke minst er bransjen en viktig jobbskaper som sysselsetter svært mange mennesker.
– Jeg håper derfor på velvilje og fortsatt forståelse fra myndighetene sin side, og at politikerne våre klarer å se på dette som en investering og ikke en kostnad, sier Saab.

Muligheter i tiden fremover

Men sommeren byr også på mange muligheter for serveringsbransjen.
– En krise gir ikke bare utfordringer, men også muligheten til å tenke nytt, mener Saab. – Så langt har bransjen vært superdyktig på blant annet digital utvikling – alt fra reservasjoner og gjesteregistrering til bordbestillinger og betalingsløsninger. På dette området vil vi nok se videre utvikling i tiden fremover!

I tillegg har bransjen blitt tvunget til å tenke nytt om økonomi, kortreist mat, bærekraftighet og mer grønt. Dette har resultert i en mer kreativ bransje når det kommer til økonomisering av driften og evnen til å tilpasse seg ulike situasjoner.
– Denne utviklingen er positiv, både for samfunnet, næringen og miljøet, sier hun.

Den viktigste muligheten bransjen får i sommer, er nok likevel at folk har fått en oppvåkning.
– Nordmenn har skjønt hvor mye de har savnet det å gå ut og spise god mat og drikke. Dette får nå en mye større verdi! I sommer får derfor bransjen muligheten til å levere til publikum som er klare for å kunne ta i bruk utelivet igjen. Med all den kreativiteten som finnes i bransjen, og med alle de dyktige folkene som nå er i arbeid igjen, tror jeg at det kommer til å bli en utrolig flott sommer med mye spennende på alle menyer, avslutter Saab.

ANNONSE