Manglende arbeidskraft gir redusert grøntproduksjon

+
Kun halvparten av norske bønder venter å produsere som normalt.

Så mye som halvparten av de store produsentene av frukt, bær og grønnsaker reduserer produksjonen sin i 2021 på grunn av manglende arbeidskraft fra utlandet.

29. januar innførte regjeringen svært strenge innreiseregler. Siden det vanligvis kommer omtrent 18 000 utenlandske arbeidere til Norge hver sesong, sliter mange grøntprodusenter med å få tilstrekkelig med arbeidskraft i tide. Over halvparten er nemlig avhengige av utenlandsk arbeidskraft.
– Utenlandske arbeidere er viktig arbeidskraft som mange produsenter er avhengig av, sier Thor Johannes Rogneby, leder av Norges Bondelags grøntutvalg, i en pressemelding.

Bekymret for mangel på arbeidskraft

Norske bønder er bekymret for årets sesong, og kun halvparten forventer å produsere som normalt. I en undersøkelse gjennomført av Norges Bondelag, svarte én av fire norske bønder at de planlegger å redusere produksjonen i år. Resultatet kan bli høyere priser ut til forbrukeren.
– Det er en stor bekymring blant grøntprodusentene om de vil få nok arbeidskraft i år. Konsekvensen av redusert produksjon kan bli høyere priser, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef og beredskapsansvarlig i Norges Bondelag, i en pressemelding.

ANNONSE