Søk midler fra Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag

Har du en god idé for å få flere til å velge restaurant- og matfag? Søk midler fra Stiftelsen for rekruttering til restaurant og matfag! Neste søknadsfrist er 1. juni!

– Har du gode ideer til tiltak som kan bidra til bedre rekruttering innenfor restaurant- og matfag, er det mulig å få støtte til dette. Om du er en offentlig eller privat aktør spiller ingen rolle. Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag er åpne for alle gode forslag som kan bidra til en økt rekruttering innenfor disse yrkesfagene, sier styreformann i stiftelsen, Tore Trangmyr.

Henrik Hamborg, styremedlem i stiftelsen og politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv legger til: - Det har lenge vært et stort behov for flere dyktige fagfolk innen vårt fagfelt, og spesielt innen kokkefaget. Det får vi særlig bekreftet i disse dager med stengte grenser. Aktører i bransjen bør derfor søke stiftelsen for midler som kan sikre gjennomføringen av målrettede rekrutteringstiltak, sier Hamborg.

Stiftelsen ble opprettet i 2016 etter initiativ fra ASKO NORGE, Norske Kokkers Landsforening, Scandic Hotels, Mat & Drikke-gruppen og NHO Reiseliv. Siden etableringen har stiftelsen delt ut mer enn 2 millioner kroner til ulike rekrutteringstiltak.

Gode tiltak

– Det er vidt forskjellige tiltak som er tildelt støtte, forteller Trangmyr som til daglig er markedssjef for verdiøkende tjenester i ASKO Servering.

– Mange har utvist stor kreativitet og lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med de ulike rekrutteringsaktivitetene som er gjennomført. Flere kan også vise til svært gode resultater av de tiltakene som er gjennomført. Det er selvfølgelig veldig hyggelig, og det viser også hvor viktig det er å gjennomføre målrettede rekrutteringstiltak, sier Trangmyr.

– I den sammenheng er det for øvrig et mål for Stiftelsen at vi skal bli flinkere til å kommunisere de gode suksesshistoriene vi kan vise til.

Søknadsfrister

– Stiftelsen tildeler midler tre ganger i året. Søknadsfristene er henholdsvis 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Det er med andre ord snart tid for å sende inn en søknad om man har ideer til spennende rekrutteringsaktiviteter. Søknaden om midler må inneholde en prosjektbeskrivelse som gjør rede for hvilke tiltak som skal gjennomføres, når og med hvilke ressurser. Du kan lese mer om dette på siden stiftelsenrm.no.

Bredt engasjement

– ASKO Servering vil gjerne bidra til å styrke rekrutteringen til restaurant og matfag, og vi har i flere år vært sterkt engasjert i ulike prosjekter som kan bidra til det. Vi er stolt samarbeidspartner med Norske Kokkers Landsforening/De Norske Kokkelandslagene, vi er sterkt involvert i ASKO Servering Norgescup, vi gjennomfører jevnlig arrangementer for lærlinger og vi har ulike tilbud i regi av KIT-akademiet. Det å være sterkt involvert i stiftelsens arbeid er derfor en viktig og naturlig del av vårt engasjement for rekrutteringsarbeidet, understreker Tore Trangmyr.

– Har du spørsmål om Stiftelsen eller lurer på om dine ideer til aktiviteter kan være aktuelle for støtte, er det bare å ta kontakt. Send en mail med de spørsmålene du måtte ha til post@nkl.no.

Les mer om Stiftelsen og søk midler på stiftelsenrm.no.

ANNONSE