Helsemyndighetene og matbransjen fornyer samarbeid for et sunnere kosthold

+
Målet for avtalen er at en større andel av befolkningen skal ha et balansert kosthold som er i tråd med myndighetenes kostholdsråd

«Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» er et samarbeid mellom helsemyndighetene og matbransjen. Avtalen ble signert i 2016, og varer ut 2021. Nå skal det signeres en ny samarbeidsavtale for perioden 2022–2025.

Målet for avtalen er at en større andel av befolkningen skal ha et balansert kosthold som er i tråd med myndighetenes kostholdsråd. Innsatsområdene er å få ned forbruket av sukker, salt og mettet fett, samt øke inntaket av frukt, grønnsaker, sjømat og grove kornprodukter.

Fremmer god folkehelse

Folkehelsen blir påvirket av kostholdet, og intensjonsavtalen har ført til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene. Dette har gjort at det har blitt lettere for forbrukeren å ta sunnere valg i hverdagen.

De nasjonale målene for folkehelsepolitikken er at Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder, at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel, samt oppleve reduserte sosiale helseforskjeller, og at det skal skapes et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. Samarbeidet gjennom intensjonsavtalen bidrar til å nå disse målene.

Samarbeidet videreføres

Intensjonsavtalen ble signert i desember 2016 av helsemyndighetene, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen. Serveringsbransjen ble med i 2018. Nå er nesten 100 bedrifter med i avtalen. Disse aktørene gir viktige bidrag for å påvirke forbrukerne til å ta sunnere valg. Flere matprodusenter tilbyr nå sunnere matvareprodukter og måltidsløsninger, flere serveringsaktører har endret menyene sine til å inneholde sunnere mat, og dagligvarehandlene markedsfører sunnere produkter, som igjen bidrar til økt etterspørsel.

Forhåpningen til NHO Mat og Drikke er at man oppnår et bedre resultat ved å samarbeide fremfor å jobbe hver for seg. De mener at avtalen er langt mer effektiv enn helsemotiverte avgifter. Derfor skal samarbeidet nå videreføres, og det jobbes for tiden med å utarbeide en ny avtaletekst. Den nye avtalen vil inneholde de samme innsatsområdene, men det vil settes nye delmål.

Den nye avtalen skal signeres i juni, og skal gjelde fra og med januar 2022 og ut 2025.

ANNONSE