Danskene øker planteforspranget

+
Det er en økende etterspørsel etter kikerter, linser og quinoa blant den jevne danske.

Danskene er fra før verdensmestere i konsum av økologiske varer målt i verdi per person. Men våre gamle koloniherrer hviler ikke på sine laurbær. Nå skal myndighetene bruke 20 millioner danske kroner på å fremme plantebasert kost.

Danske FødevareFokus melder om rekordetterspørsel etter kikerter, linser og quinoa blant den jevne danske. Potensialet for vekst skal etter sigende være nærmest ubegrenset. Matvareminister Rasmus Prehn vil sågar at landet skal bli verdensledende på området i løpet av få år. Derfor bevilger de danske myndighetene 20 millioner kroner over fire år til tiltak for å nå matvareministerens målsetting.
– Danmark ligger helt i front på det økologiske området, og det forspranget kan vi bruke til å utvikle plantebaserte matvarer. Dette samspillet er med på å sikre viktige bærekraftsparametere og generell samfunnsnytte, i tillegg til klima, sier minister Prehn til FødevareFokus.

Flere fordeler med økologi

Det finnes mange fordeler ved økologisk produksjon, utover den antatte helsegevinsten som fravær av sprøytemidler bringer med seg. På og rundt økologiske landbruksarealer finner man i snitt 30 prosent flere levende arter og organismer sammenlignet med områder i og rundt industrilandbruk. Dette er med på å bidra til sårt tiltrengt biodiversitet. I tillegg kommer lavere nitrogenbruk i økologisk landbruk.

– Fantastisk nytt!

– Dette er fantastisk! Danmark gjør store skritt i riktig retning. Norge bør følge etter! Ikke bare kom Danmark med verdens sunneste kostråd i februar, som oppfordrer til å foretrekke plantekost som proteinkilde. Det å spise mer plantebasert – altså halvere forbruket av kjøtt og meieriprodukter, og øke forbruket av grønt, frukt, fullkorn og belgvekster – kan i stor grad bidra til å løse vår tids største utfordringer, både inne folkehelse, klima og bærekraftig matproduksjon, inkludert rettferdig fordeling av mat i verden, sier lege Tanja Kalchenko til SMAKmagasinet. Kalchenko er leder for PAN Norge (Physicians Association for Nutrition, red.anm.), som har som mål å øke kunnskapen blant helsepersonell, allmennheten og beslutningstagere om betydningen av plantebasert kosthold.

Fonden for Økologisk Landbrug

De 4 årlige millionenebevilgningene skal settes inn i «Fonden for Økologisk Landbrug». Hvor mange millioner som deles ut hvert år, bestemmes av antall søkere og søkte summer. Alle kvalifiserte søkere – som vil dyrke, forske på og/eller eksportere plantebaserte matvarer – oppfordres til å søke.

ANNONSE