Stadig flere kvinner ønsker å redusere kjøttforbruket

Det ble nylig utført en spørreundersøkelse, hvor blant annet følgende spørsmål var inkludert: «Verdens helseorganisasjon advarer mot å spise for mye rødt kjøtt. Planlegger du å redusere inntaket av rødt kjøtt i 2021?»

Det var kvinnene som var mest positive til dette. 4 av 10 svarte at de ønsker å redusere inntaket av rødt kjøtt, mens kun 2 av 10 menn svarte det samme.

Totalt sett svarte 29 prosent at de ønsker å kutte ned på kjøttforbruket sitt, mens 67 prosent ikke ønsker å gjøre det. Utviklingen viser at stadig flere kvinner ønsker å redusere inntaket av kjøtt, mens utviklingen hos menn går i motsatt retning. Undersøkelsen ble utført av Sentio Research på vegne av Nationen.

Flere faktorer påvirker

Geografien påvirker hvor positiv man er til å spise mindre kjøtt. De som er mest positive til å redusere kjøttforbruket, befinner seg i Oslo og andre storbyer. I Oslo svarte 35 prosent at de ønsket å redusere inntaket av rødt kjøtt, mens bare 16 prosent på landsbygda svarte det samme.

I tillegg påvirker kulturen. Kjønnsforskjellen kan komme av at kvinner tradisjonelt sett har spist mindre kjøtt enn menn, og endringen mot mer plantebasert mat derfor vil være mindre. Det er rett og slett ikke like vanskelig for kvinner å se for seg måltider uten store mengder kjøtt. I tillegg har det tradisjonelt vært regnet som maskulint å spise kjøtt – «ekte menn spiser kjøtt» – og dette er nok noe som fortsatt sitter igjen i kulturen

ANNONSE