Kjersti Marcussen: Hele yrkeslivet i storhusholdningsbransjen!

+
Kjersti Marcussen

– Jeg har jobbet alle mine år i yrkeslivet innenfor storhusholdningsbransjen. Det har vært utrolig givende og gitt meg mange morsomme og spennende arbeidsoppgaver jeg har satt stor pris på, sier Kjersti Marcussen som de siste 15 årene har jobbet som KAM i Joh. Kaffe.

Kjersti er utdannet kostholdsøkonom, og startet sin yrkeskarriere som det. Med et stort engasjement for faget sitt, ble hun 24 år gammel redaktør av Kjøkkenskriveren, medlemsbladet for daværende Norsk Forening for ernæring og dietetikk (dagens Kost- og ernæringsforbund).

Endring i markedet

– Den gang var dette et verv som man hadde ved siden av jobben. Til daglig jobbet jeg som assisterende kjøkkensjef ved Diakonhjemmet, og på fritiden ble det jobbing med Kjøkkenskriveren. Det var selvfølgelig hektisk, men man har jo mye energi og pågangsmot i den alderen! Jeg må jo også tilføye at jeg er stolt over hva vi fikk til med relativt begrensede ressurser. I tillegg var det veldig givende å engasjere seg i aktuelle bransjespørsmål gjennom bladet. Det ga meg i tillegg god innsikt i hva folk i bransjen var opptatt av. Redaktøransvaret hadde jeg for øvrig frem til 1983 da jeg startet hos Torgersen & Co som i dag er en del av ASKO øst.
Her ble det også mange spennende arbeidsoppgaver! I Torgersen startet jeg som salgskonsulent – som eneste kvinne på laget – og ble etter hvert fagansvarlig for offentlig sektor. Grossisten Torgersen hadde et hyggelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø hvor det var lett å trives. Da jeg begynte, hadde vi en årlig omsetning på 180 millioner. Da jeg sluttet, hadde omsetningen passert 4 milliarder. I starten var vi en tørrvaregrossist, men etter hvert økte vareutvalg og kategorier. Det i seg selv bidro naturlig nok til omsetningsvekst, men noe av det viktigste var kanskje at det på den tiden ble en gradvis endring i organiseringen av markedet. Storhusholdningssektoren besto i begynnelsen av en mengde enkeltkunder. Da Per Aage Karlsen kom inn i daværende Astor, ble det lagt mer til rette for kjededannelse – for eksempel gjennom å tilby kjederabatter. Tanken var å effektivisere innkjøp og bestillinger og med det frigjøre tid for kundene. Større innkjøpsenheter ga også grunnlag for høyere rabatter, noe som selvfølgelig var interessant for kundene.

Alle har et forhold til kaffe!

– I januar 2000 gikk jeg over til Prior som KAM storhusholdning. Her ble jeg frem til 2006 da jeg startet i Joh. Kaffe. Det ble starten på en spennende periode med fokus på et veldig viktig produkt for enhver storhusholdning – enten det er restauranter, kafeer, kantiner eller offentlig sektor, fremhever Kjersti.
– Alle har et forhold til kaffe, og jeg føler også at interessen for denne råvaren har økt betydelig i de årene jeg har jobbet med dette. Mange kan mer om ulike typer og kvaliteter nå enn før, og det stiller naturlig nok også krav til alle som jobber med kaffe. Salgskorpset i Joh. er stadig i opplæring med kurs som forsterker fagkunnskapen om kaffe. God kunnskap er helt avgjørende for å kunne bli en interessant samarbeidspartner for kundene. Enkelt sagt så føler jeg at spørsmålene rundt kaffe er blitt litt mer «avanserte». Det å snakke om kaffe kan nå i større grad enn før sammenlignes med det å snakke om vin. Diskusjoner rundt terroir og smaksbeskrivelser, og innspill om hva slags kaffe som passer til ulike anledninger, er mer vanlig nå enn før. Selvfølgelig er det fortsatt spørsmål om dosering og forskjellen på lysbrent og mørkbrent kaffe, men det gleder meg at vi har fått et større fokus på kvalitet og hva som skal til for å gi kundene en fin kaffeopplevelse. Det er viktig for gjestene, og det er viktig for det enkelte serveringssted. God kaffe sikrer fornøyde gjester! Selvfølgelig er mange opptatt av pris, og det er også helt greit, men jeg synes det er på sin plass å se dette i forhold til den opplevelsen kundene får. Hva er egentlig forskjellen på god eller dårlig kaffe, og hvor mye mer koster det å tilby kvalitetskaffe i forhold til noe som ikke smaker så godt? Dette mener jeg er viktige spørsmål å ta stilling til om man ønsker å øke kaffeomsetningen og inntjeningen.

Gratis kaffe?

– Og så har du dette med å gi bort kaffen gratis! Det er selvfølgelig hyggelig å spandere noe på kundene sine en gang imellom, men hvorfor skal det absolutt være kaffe – det produktet man har den beste bruttofortjenesten på? Kanskje man skulle tenkt litt annerledes … Hva med en gratis dessert til kaffen istedenfor?
– Hva er din favorittkaffe?
– Jeg var veldig glad i Torga-kaffe som var grossisten Torgersens eget kaffemerke. På mange måter tilsvarer det Ali, og Ali er nok min favoritt, selv om jeg gjerne veksler litt også. Joh. Kaffe har jo veldig mange spennende og gode varianter å velge mellom i sortimentet, og det gir jo også kundene våre mange muligheter til å lage selgende kaffemenyer.
– Du har en lang fartstid i bransjen. Hva har vært de største endringene i løpet av disse årene?
– Alt er blitt mye større! Det er blitt enormt mange flere produkter tilgjengelig for storhusholdning, omsetningen har økt, vi har hatt en teknologisk utvikling som bl.a. har bidratt til nye bestillingssystemer, og vi har fått et større utvalg av kaffemaskiner.
Likevel vil jeg nok si at mye dreier seg om det samme som da jeg begynte i bransjen! Det er de samme reglene for behandling av råvarer som gjelder, og det er mye av de samme grepene man må gjøre for å drifte godt og effektivt. Og ikke minst, du har akkurat de samme prinsippene for god kundebehandling i dag som da jeg startet i bransjen – kanskje med den presiseringen at det siste er viktigere enn noen gang. Konkurransen om kundenes gunst er hard, og en hyggelig opplevelse gir fornøyde kunder. I den sammenheng skal man ikke undervurdere en god kopp kaffe!
– Når du nå forlater Joh. Kaffe til fordel for pensjonisttilværelsen, blir det god tid til andre aktiviteter. Hva skal du bruke tiden på?
– Jeg har mange interesser og elsker fotografering, hage, blomster, hytteliv, venner og ikke minst familie. Jeg er også veldig glad i å være ute i naturen, og du skal ikke se bort fra at jeg lager et foredrag eller to om kaffe. Det er med andre ord mye spennende på programmet i tiden som kommer, sier Kjersti Marcussen.

ANNONSE