2021 er det internasjonale året for frukt og grønt

+
Hovedmålet er å rette oppmerksomhet mot den viktige rollen frukt og grønt har når det kommer til helse, ernæring og matsikkerhet.

FNs generalforsamling utpekte 2021 til å være det internasjonale året for frukt og grønnsaker. Det er FAO (FNs organisasjon for landbruk og mat) som skal lede arbeidet. Hovedmålet er å rette oppmerksomhet mot den viktige rollen frukt og grønt har når det kommer til helse, ernæring og matsikkerhet. I tillegg skal arbeidet bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

– FN og FAO retter nå oppmerksomheten mot et svært viktig område i jordbruksproduksjonen internasjonalt. Jeg er glad for at vi i 2020 ble enige om en jordbruksavtale som bidrar til å trygge matproduksjonen vår, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding. – Avtalen prioriterer områder som kornproduksjonen, frukt og grønt, og samtidig styrker den klima- og miljøarbeidet. Det er jeg godt fornøyd med.

Økt bevissthet rundt frukt og grønt

Målet til FAO for 2021 er å øke bevisstheten rundt ernæringsmessige og helsemessige fordeler ved å spise frukt og grønnsaker som en del av et variert, balansert og sunt kosthold. De oppfordrer blant annet til gjennomføring av utdanningstiltak som sørger for frukt og grønt i skoler og barnehager, samt på arbeidsplasser.

Det handler imidlertid om mer enn bare de helsemessige fordelene ved frukt og grønt. Produktene er nemlig også positive for samfunn og økonomi. Frukt- og grønnsakssektoren bidrar blant annet til å øke biologisk mangfold, og forbedrer levekårene til bønder og andre som jobber innenfor sektoren. FAO jobber derfor for å forbedre forståelsen av hvordan de ulike aspektene i sektoren bidrar positivt på dette området.

Fokus på matsvinn og mattrygghet

Frukt og grønnsaker er lett bedervelige produkter, og dette kan føre til høyt tap og matsvinn. FAO vil derfor rette politisk oppmerksomhet mot reduksjon av matsvinn, og vil støtte innovasjon som fremmer forbruk og bærekraftig produksjon av frukt og grønt. Investering, forskning og digital innovasjon kan bidra til å forbedre sektoren betydelig.

I flere områder av verden er frukt og grønnsaker utilgjengelig, og det er høye priser for kvalitetsprodukter, spesielt i utviklingsland. En utfordring med dette er salg og konsum av dårlige produkter. Ettersom mange spiser frukt og grønnsaker ubehandlet, øker dette risikoen for matbårne sykdommer knyttet til blant annet kjemisk forurensning. FAO vil derfor sette mattrygghet på agendaen, og ønsker å bidra til å øke tilgjengeligheten av frukt og grønt med høy kvalitet til en lavere pris.

Grøntsektoren mot 2035

I Norge ble det i mars 2020 overlevert en rapport om grøntsektoren mot 2035. Rapporten legger frem en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt andel av norsk frukt og grønnsaker. Rapporten peker på utfordringer og muligheter for utvikling av grøntsektoren. Anbefalinger for videre innsats omfatter blant annet tiltak for produktutvikling, utvidet sesong, offentlig sektor som innkjøper og utvikling av bærekraft.

ANNONSE