Å droppe lunsj kan være helseskadelig

Det er ikke alltid så enkelt å ta seg pauser i løpet av arbeidsdagen. Hektiske hverdager, høyt tempo og mange møter gjør at det kan være fristende å droppe lunsjen til fordel for å jobbe litt ekstra. En ny studie fra Høgskolen i Innlandet har imidlertid funnet ut at det kan være helseskadelig å droppe pausene på jobb.

Forskergruppen har gjort flere funn som viser at små pauser i løpet av arbeidsdagen gir helsemessige gevinster. Dersom man ikke tar seg pauser, vil det kunne øke sannsynligheten for både fysisk og psykisk utmattelse.

Risikoen ved å ikke ta seg pauser

Forskerne fant en tydelig sammenheng mellom fysiske og psykiske plager og en travel arbeidsdag med få pauser. Selv om det kan være fristende å spise lunsj foran dataen, eller droppe lunsjen fullstendig, advarer forskerne mot å gjøre dette. Å droppe pauser vil på lang sikt kunne føre til fysisk og mental trøtthet og utmattelse, og kan i verste fall føre til depresjon og andre psykiske plager.

Dersom man dropper lunsjen, vil man ha opptil 7 ganger større sannsynlighet for å utvikle utmattelse enn de som tar seg pauser i løpet av dagen. I tillegg vil man ha dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle søvnproblemer. Tidligere forskning har funnet ut at det er viktig å kunne koble fullstendig av etter jobb, men dette er første undersøkelsen som er gjort om pauser i løpet av arbeidsdagen. Begge deler er altså viktig for både psykisk og fysisk helse.

Ekstra utfordrende på hjemmekontor

Dette er ekstra viktig å huske på under pandemien. Når man sitter på hjemmekontor alene, er det ikke alltid så enkelt å ta seg tid til de små, men nødvendige, pausene. Vanligvis går man og henter seg kaffe og snakker med kolleger på veien, noe som gjør at kontorhverdagen er mer tilrettelagt for små pauser jevnlig gjennom dagen. Dette er noe man mister på hjemmekontor, og det er derfor ekstra viktig at man selv tar ansvar.

Ta deg derfor en god lunsjpause, kom deg unna kontorplassen, strekk på beina og kom deg gjerne litt ut i frisk luft. Å klarne hodet har store helsemessige gevinster. Ta deg også små pauser i løpet av dagen, og snakk med kolleger om andre ting enn jobb. Et avbrekk og en prat har positiv påvirkning på både vår mentale og fysiske helse. I tillegg vil det gjøre deg mer produktiv resten av dagen, fordi du får mer overskudd.

ANNONSE