Individuelle kostholdsråd og nasjonale anbefalinger

+
Ulike livsfaser, diagnoser og sykdommer krever ulike kostråd.

Nofima gjennomførte nylig en digital fagdag om persontilpasset mat. En av foredragsholderne var Henriette Øien fra Helsedirektoratet. Hun tok for seg spørsmålet om hvorvidt det er mulig å gi individuelle råd på befolkningsnivå, og hvilke utfordringer man møter på i dette arbeidet.

Helsedirektoratets arbeid består blant annet av å gi anbefalinger til befolkningen, og de har ansvar for å utarbeide de nasjonale kostrådene til befolkningen. Kostrådene skal bidra til å fremme god helse og forebygge sykdom i befolkningen.

Helsedirektoratets kostråd

Kostholdsrådene til Helsedirektoratet er blant annet:

 • Ha et variert kosthold
 • Ha god balanse mellom inntaket og forbruket av energi
 • Spis minst 5 porsjoner med frukt, bær og grønnsaker om dagen
 • Spis grove kornprodukter hver dag
 • Spis fisk 2–3 ganger i uka
 • Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter
 • Spis magre meieriprodukter hver dag
 • Velg matoljer og flytende/myk margarin fremfor hard margarin og smør
 • Begrens inntaket av salt og sukker
 • Velg vann som tørstedrikk
 • Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag

Det er imidlertid kostholdets helhet som er av betydning.

Kostråd på gruppenivå

Helsedirektoratet har også ansvar for å gi anbefalinger til helsetjenesten og ulike pasientgrupper som er i kontakt med helsetjenesten. Ulike livsfaser, diagnoser og sykdommer krever ulike kostråd, og de behøver altså kosthold tilpasset sin situasjon. Kanskje er det nødvendig med mat med tilpasset konsistens, eller mat som tar høyde for ulike religioner og matkulturer. Kostråd på gruppenivå er altså et skritt videre i retningen mot mer individuelle måltider som er tilpasset den enkelte.

Individualisering av kostrådene

Selv om kostholdsrådene er de samme for alle, kan de likevel i stor grad tilpasses hver persons behov og preferanser. Måltider kan settes sammen på veldig mange forskjellige måter og samtidig være i tråd med helsemyndighetenes kostråd.

Helsedirektoratet har utviklet en del apper som kan benyttes i arbeidet mot individualisering av kostrådene, blant annet når det kommer til kosthold, fysisk aktivitet, røyking og alkohol. Men selv om man klarer å utvikle en app som forteller nøyaktig hva man skal spise hver dag – er det egentlig nok? Kommer folk faktisk til å spise det de får beskjed om, bare fordi det står i en app?

Antageligvis er det ikke fullt så enkelt. Det er vanskelig og krevende å endre folks levevaner. Selv om de aller fleste vet at de burde spise 5 porsjoner med frukt og grønt om dagen, spiser nordmenn likevel i gjennomsnitt bare litt over 3 om dagen. Det er altså én ting å vite hva man skal spise, men en helt annen å faktisk gjøre det. Det handler om å endre levevaner og motivere til endring, og dette er noe som vil variere fra person til person.

Er det mulig å gi individuelle råd på befolkningsnivå?

Det sier egentlig seg selv at det ikke er mulig å gi individuelle råd til en hel befolkning, nettopp fordi vi som individer har svært ulike behov. Individene er forskjellige, og man reagerer forskjellig på ulike matvarer. Det finnes dermed ikke én oppskrift som vil fungere for alle. Likevel kan de generelle kostrådene settes sammen på veldig mange ulike måter, som kan tilpasses det enkelte individ ut ifra ulike behov. Med kostråd som bakteppe er det derfor fullt mulig å sette sammen en individuell kostholdsplan, og velge matvarer tilpasset hvert enkelt individ.

ANNONSE