Fokuser på de riktige tingene!

+
For mange har mer tid også gitt rom for nye og positive aktiviteter, for eksempel det å være mer ute i naturen.

Det er snart ett år siden vi «lukket ned» her i landet, og restriksjoner og begrensninger ble en naturlig del av hverdagen. For serveringsnæringen har dette vært spesielt merkbart, og en rekke serveringssteder har hatt store utfordringer med å drive sine virksomheter. Mange er permitterte, og de fleste er nok litt usikre på når vi får tilbake en mer normal hverdag.

Hva kan man gjøre for å holde humøret oppe og bevare positivitet og fremtidstro i en krevende tid som dette?
SMAKmagasinet tok en prat med psykologspesialist Agnete OIine Sjo Nodland ved Gnist-Psykologer AS i Stavanger, og utfordret henne på om det er enkelte grep vi selv kan gjøre for å dyrke positiviteten og bevare humøret.

Sortere tingene

- Selv om covid19 er en kollektiv situasjon, så er konsekvensene den har hatt for folk veldig forskjellig. Det er viktig å erkjenne. Men uavhengig av hvordan en har blitt rammet, kan vi jobbe med hvordan vi forholder oss og mestrer vår egen situasjon.
Jeg tror de fleste av oss kommer langt med å være realistiske i forhold til det som vi møter her og nå, og ikke bruke tid på å dvele ved det negative. Man trenger ikke nødvendigvis være overdrevet positiv til alt, og det er viktig å huske på at vi er forskjellig «skrudd sammen». Måten vi reagerer på ulike utfordringer, er veldig individuell. Det er også måten vi håndterer ting på. I en tid med mange utfordringer, kan det være nyttig å tenke litt over akkurat det. Bruk litt tid på å sortere de ulike tingene. Hva kan vi faktisk gjøre noe med, og hva er det ikke mulig å gjøre noe med. Det å se på hva som er innenfor og utenfor vår kontroll er nyttig. Ofte kan man jo bruke utrolig mye energi på å dvele ved ting man over hode ikke har noen innvirkning på, sier Agnete.
- En utfordring er at for mange ting å forholde seg til - eller forsøke å forholde seg til, kan gjøre at man blir litt handlingslammet og kjenner seg stresset og urolig. Kanskje man bruker mye tid på å tenke på når korona-vaksinen er tilgjengelig og den type problemstillinger – samtidig som man har dårlig samvittighet for at man burde trent mer. Hver og en av oss har liten innvirkning på når vaksinen blir tilgjengelig for oss, men hver og en av oss har 100 % innvirkning på hvor mye eller lite vi trener. Det siste kan vi gjøre noe med.

Å dyrke det positive

- Noen har en større dose positivitet enn andre, enkelte er kanskje litt mer negative, og de fleste av oss ligger en plass midt imellom. Vi kan både være positive og negative alt etter som, men det hver og en av oss kan prøve å være litt oppmerksom på, er om vi av og til dyrker det negative litt for mye. Når vi dveler ved det som er negativt påvirker det både våre følelser, våre handlinger, hvordan vi oppfatter det rundt oss og tanker om fremtiden. Da blir det en selvforsterkende spiral. Da kan det være fruktbart å huske på at vi har et valg med hensyn til hva vi fokuserer våre tanker og oppmerksomhet på. Det å gjenkjenne en bekymringstanke eller en grubletanke og øve på ikke å reagere på den kan være til stor hjelp. Grubling og bekymring er store energityver. Skal vi lete etter argumenter som styrker en negativ tankerekke, eller skal vi velge å fokusere på noe positivt, eller det vi kan gjøre noe med her og nå?
Det gjelder å tanke at man skal være en positiv støttespiller også for seg selv. For øvrig er det viktig å huske på at når vi snakker om positivitet og negativitet, så er det tolkningene våre vi snakker om - ikke noe som vi har eller ikke har.

Struktur

- Ellers er det en god regel å ha en struktur og en plan for dagen, ikke minst om du har mer tid til rådighet enn det du har hatt før. Det er lurt å ikke bli sittende og tenke på ting man ikke får gjort noe med. Fokuser på de riktige tingene! Selvfølgelig kan man få strøtanker som kan forstyrre, men man trenger jo ikke å forfølge de tankerekkene.
For mange har mer tid også gitt rom for andre og positive muligheter på hjemmebane. For noen har hverdagen blitt mindre stressende, mens andre synes dette er vanskelig å takle å ha så mye tid. En løsning for å disponere tiden på en god måte, kan være å lage en plan for hva man skal gjøre. Ønsker du å trene mer, sett det opp i planen! Har du ambisjoner om å ta et kurs eller lese mer, gi rom for det i planen du setter opp. Kanskje har du tenkt lenge på å male et rom eller lage en fotobok? Det gir struktur i hverdagen. Når det er sagt, så trenger man jo ikke sette opp en plan med et altfor langt tidsperspektiv. Det er bør alltid være rom for justeringer.

Sosial støtte

- Flere har nok oppdaget hvor viktig det sosiale aspektet ved jobben er. Ofte er det kanskje små ting man ikke har reflektert noe spesielt over. Det er bare en del av hverdagen – som det å møtes over en kopp kaffe, spise lunsj sammen og ikke minst diskutere og drøfte ting med kollegaer. Samkvem med andre er viktig for å unngå stress. Det er selvfølgelig en utfordring akkurat nå, men det er jo mulig å finne alternative måter å ha sosial omgang på. Kanskje er ikke et zoom-møte det samme som et fysisk møte, men det er bedre enn å sitte alene. Og det er mye hygge i en god samtale på facetime eller telefon. Man kan jo også møte venner og kjente ute i naturen så lenge smittevernforskriftene overholdes. Vi må ta i bruk de alternativene som finnes. Vi har fortsatt mulighet til å vise interesse og empati for andre og deres tilværelse. Det å vise sosial støtte og engasjement er alltid positivt, ikke minst i den tiden vi er inne i nå!

De nære tingene

- Det er noen helt grunnleggende ting som man ikke bør overse, for eksempel det å få nok søvn! Sover du dårlig eller har dårlig søvnkvalitet, så reduseres gjerne også evnen til å takle utfordringer. Men det å få nok søvn betyr ikke at man skal sove på dagen. Hold på rutinene og fyll dagen med noe som er meningsfylt for deg. Så er det jo ikke sånn at en må ha et tettpakket aktivitetsprogram hele tiden. Det å kunne gjøre ingenting, bare være til stede her og nå, er også viktig. Man kan bare prøve å være, i øyeblikket! For de fleste er det gjerne de nære tingene som til syvende og sist betyr noe. Det kan også være godt å kjenne på hva man er takknemlig for.
Og ikke minst, hva kan jeg gjøre for å glede andre og meg selv? Det er en spennende øvelse som du ofte får mye igjen for, sier Agnete Oline Sjo Nodland.

 

 

 

ANNONSE