Nå starter arbeidet med Stad skipstunnel

+
Slik kan skipstunnelen se ut når den står ferdig om noen år. Illustrasjonen viser innseilingen fra Kjøde − i den nordlige enden av skipstunnelen.

Samferdselsdepartementet har nå gitt grønt lys for igangsetting av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel som vil bli verdens største i sitt slag.

Prosjektet vil bety mye for skipstrafikken i dette værutsatte området, men denne helt unike løsningen vil også ganske sikkert vise seg å være en turistattraksjon i seg selv.
Stad skipstunnel vil være 1,7 kilomedter lang, 37 meter høy og ha en bredde på 36 meter. Det vil gjøre det mulig for fartøy på størrelse med Hurtigruta å benytte seg av tunellen for å sikre en tryggere seilas i det værutsatte Stadhavet.l
Det er i et supplerende tildelingsbrev for 2021 at Kystverket nå får klarsignal til å sette i gang med oppstarten for Stad skipstunnel. I tildelingsbrevet definerer Samferdselsdepartementet hvilke oppgaver som kan påbegynnes.
− Vi skal nå, basert på dette tildelingsbrevet, igangsette prosessene med oppkjøp av eiendommene i området der skipstunnelen skal komme, få på plass en prosjektorganisasjon, utarbeide konkurransegrunnlag og igangsette anbudskonkurranse, forklarer Terje Andreassen. Han er midlertidig prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket.

75 milioner kroner til oppstart

Andreassen forteller videre at Samferdselsdepartementet nå utarbeider en proposisjon til Stortinget om prosjektet. Denne skal legges frem i løpet av våren.
Det er satt av 75 millioner i oppstartsmidler i statsbudsjettet for 2021. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,8 milliarder kroner (eksklusiv merverdiavgift), med ei byggetid på tre til fire år.
− Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, men vi har gode planer og utredninger som vil ligge til grunn for arbeidet. I tildelingsbrevet er det bedt om at grunnervervelsen skal gjennomføres, så langt det lar seg gjøre, i løpet av 2021, opplyser Andreassen.

Kan stå ferdig 2025/2026

Med tanke på anskaffelse av totalentreprenør inngår arbeid med anskaffelsesplan, utarbeide konkurransegrunnlag og utlyse anbudskonkurranse. Planen er å gjennomføre en leverandørkonferanse med prekvalifiserte entreprenører i løpet av våren/forsommeren i år. Målet er å kunne kontrahere entreprenør i løpet av 2021, som da vil gi byggestart i 2022.
- Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel kunne stå klar 2025/2026, sier Terje Andreassen.

ANNONSE