ALI Kaffe: Ny vri i ferske reklamefilmer

En av Norges sterkeste merkevarer gjør et overraskende, dristig og spennende grep i sine nye reklamefilmer. For flere generasjoner har ALI Kaffe vært en utmerket kur mot gruff! Nå nedtones «gruffbekjempelsen», og i stedet vektlegges kaffens rolle i en mellommenneskelig setting. God kaffe gir gylne øyeblikk og fine samtaler – på tvers av generasjoner.

De nye reklamefilmene fokuserer også sterkere på den fine kvaliteten som kjennetegner Ali Kaffe. ALI Original består av Arabica-bønner fra Brasil og Colombia, mens den mørkbrente varianten også har fått et innslag av kaffebønner fra Honduras. En nøye utvalgt blanding med kaffebønner, perfekt brent og skånsomt behandlet, gir den ultimate balansen mellom god fylde, fin aroma og lett syrlighet. Med andre ord, ALI Kaffe er et sikkert valg når du skal traktere andre med smakfull kaffe.

Favner både yngre og eldre

– ALI Kaffe som merkevare står solid hos det vi kan kalle «heavy usere», sier Roy Erik Hansen, daglig leder i Hubster AS, byrået som har hatt det overordnede produksjonsansvaret for filmene.
– Samtidig har det vært jobbet målbevisst med kommunikasjonen mot unge forbrukere de siste årene, og merket har fått et solid fotfeste også i denne målgruppen. For å befeste og forsterke merkevaren ALI Kaffe sin posisjon – både hos yngre og eldre forbrukere – prøves derfor nye veier i markedskommunikasjonen, forteller Hansen.
– Vi har gått tettere på det emosjonelle, og vi ønsket å få frem noe av kraften som ligger i tradisjon, felles opplevelser og mellommenneskelige relasjoner. Vi har selvfølgelig sett grundig på de dataene som er tilgjengelig både gjennom Sosiorasteret og ikke minst tallmaterialet fra ulike aktiviteter i radio, på TV og andre kanaler. Her er det utrolig mye spennende informasjon, og analysene av dette har vært førende for innholdet og den vinklingen som er valgt i de nye reklamefilmene.

Tett på

– Vi har hatt et tett og godt teamarbeid under hele produksjonen. Artisten Dagny har levert en fantastisk låt som binder det hele sammen på en fin måte, og som får frem det emosjonelle anslaget, fremhever Hansen.
– Jeg vil også fremheve produksjonsselskapet Tellus Works som har sørget for film og lyd.
For øvrig har vi hatt et meget nært og tett samarbeid med Joh. Johannson Kaffe under hele prosessen. Dette er en kunde som er sterkt involvert i markedsaktiviteter som dette, og som har klare synspunkter på innhold og utforming. Jeg er ganske sikker på at dette er svært verdifullt og bidrar til høy kvalitet en god og målrettet effekt av ALI Kaffes nye reklamefilmer, sier Roy Erik Hansen.

ANNONSE