Utfordrende tider

Utfordrende tider krever mye av oss alle, og det kan være nødvendig å finne metoder som gjør det mulig å koble av og mobilisere positivitet og fremtidstro, skriver SMAKmagasinets nye redaktør Nina Borgen i sin leder. Bladet leveres denne uken.

Det er både med glede og en smule ærefrykt at jeg overtar redaktøransvaret i SMAKmagasinet fra Stig W. Jørgensen. Jeg har arbeidet med og for serveringsbransjen i over 12 år, og har gjennom disse årene lært mye om en spennende og utrolig mangfoldig bransje som stadig er i endring. Dessverre er den hverdagen vi nå møter særdeles utfordrende – spesielt for serveringssteder, hoteller og reiselivsrelatert virksomhet.

Koronaviruset påvirker oss alle, og i kampen for å bekjempe pandemien må vi leve med restriksjoner og begrensninger på en rekke områder. Skjenkestopp er ett av tiltakene, noe som har betydelig innvirkning både på omsetning og inntjening for mange serveringssteder. Da er det oppmuntrende å se at flere restauranter har vist en utrolig kreativitet når det gjelder å lage smakfulle, alkoholfrie alternativer. Bare Restaurant i Bergen og Basarene i Hamar er steder som har gjort imponerende mye ut av sitt alkoholfrie tilbud. Les mer om det i denne utgaven av SMAKmagasinet.

Utfordrende tider krever mye av oss alle, og det kan være nødvendig å finne metoder som gjør det mulig å koble av og mobilisere positivitet og fremtidstro. Det er ikke alltid like lett, men det finnes metoder hver og én av oss kan bruke for å fokusere på de riktige tingene. Les mer om det på side 36.

Selv om vi kanskje er mest opptatt av de utfordringene vi må forholde oss til akkurat nå, så vil vi etter hvert finne tilbake til en mer normal hverdag med alle de mulighetene det gir. Da er det spennende å se på hvilke trender og tendenser som vil prege serveringsnæringen. Hvilke endringer har pandemien ført til, hvilke trender blir viktige og hva vil dette til syvende og sist ha å si for det vi serverer våre gjester? På de neste sidene ser vi nærmere på akkurat dette. Kanskje kan det gi litt inspirasjon til egen meny når gjestene igjen kan glede seg over et mangfoldig serveringstilbud – uten dagens begrensninger.

 

 

ANNONSE