Regjeringen utvider kompensasjonsordningen

+
Næringsminister Iselin Nybø.

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nå foreslår regjeringen å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i 2 ekstra måneder, ut juni 2021.

– Kompensasjonsordningen skal hjelpe norsk næringsliv gjennom krisen, som dessverre ikke ser ut til å gå over med det første. Vi utvider derfor med to måneder og øker støttenivået. Både store og små bedrifter er viktige for norsk økonomi og arbeidsplasser. Ordningen skal treffe bredt, med like vilkår for alle bransjer og bedrifter, sier næringsminister Iselin Nybø.
Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen i ytterligere 2 måneder, ut juni 2021 og med kompensasjonsgrad på 85 prosent. Dette er i tråd med Stortingets vedtak. Kompensasjonsordningen gir bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Ordningen gir bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader.

I mars er det tolv måneder siden koronapandemien rammet norsk næringsliv, og det vil være nødvendig å justere beregningsmåten for omsetningsfallet. Regjeringen foreslår at beregningen av omsetningsfall gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Siden det er lenge siden 2019, bør omsetningen i 2019 justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen.
Det er en forutsetning at endringene er innenfor statsstøttereglene og kan godkjennes av ESA.

ANNONSE