Flere briter ønsker mer grønnsaker på menyen

I en undersøkelse nylig gjennomført av British Nutrition Fundation, BNF, svarer 36 % av de spurte at de i større grad ønsker å følge en plantebasert diett. Samtidig dokumenterer undersøkelsen at det er store ulikheter i hva de spurte legger i begrepet «plantebasert kosthold».

Størstedelen av de spurte mente at en plantebasert diett innebærer å utelate kjøtt fullstendig og melk og melkeprodukter «av og til». Over 40 % av de spurte trodde at en slik diett er det samme som et vegansk kosthold, mens rundt 20 % mente at dette var det samme som å følge en vegetarianer-diett. 8 % av de spurte oppga at de ikke visste hva en plantebasert diett innebærer.
BNFs definisjon på dette er en diett som i hovedsak består av plantebasert mat som brød, pasta, bønner, grønnsaker, ris, frukt og nøtter. Fisk, kjøtt og melkeprodukter kan inngå i moderate mengder.

Økende interesse

Selv om flertallet av de spurte sier at de ikke har noe spesielt ønske om å følge et plantebasert kosthold det neste året, er andelen som ønsker dette betydelig. Den er også økende. Et interessant funn i undersøkelsen er at det er de yngste og eldste som er mest motivert for å øke konsumet av plantebasert mat. Det er tre hovedårsaker til dette: 1. Etiske grunner 2. ønsket om å bidra til bedre bærekraft 3: Fordi man mener det er sunnere.
Undersøkelsen av dekket også at yngre aldersgrupper er mer åpne for å benytte seg av bearbeidede planteprodukter som for eksempel Tofu, Quorn og Oumph.

ANNONSE