Nå kan store publikumsarrangementer søke om koronatilskudd

+
Matfestivaler og publikumsåpne arrangementer kan nå søke støtte fra den nye tilskuddsordningen. Illustrasjonsfoto fra Gladmat i Stavanger.

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 350 millioner kroner for store publikumsåpne arrangementer som har måttet avlyse eller nedskalere som følge av koronapandemien. Dette er positive nyheter for mange matfestivaler.

– For oss er det viktig at verdifulle arenaer som messer eller matfestivaler også finnes etter pandemien er over. Dette er arrangementer bidrar til aktivitet og verdiskapning for regionene eller for hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tilskuddsordningen er rettet mot publikumsåpne arrangementer som skulle vært arrangert mellom 5. mars og 31. desember 2020 med et ventet besøkstall på minst 350 personer og som er av regional eller nasjonal verdi. Det kan eksempelvis være messer, matfestivaler, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser og lignende.
– Med denne ordningen får matfestivalene og landbruksmessene mulighet til å få dekket deler av sine tap. Det gjelder også festivaler som i fjor ble gjennomført i redusert format, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)

Støttebeløpet settes til maksimalt 60 prosent av faktisk underskudd som følge av det avlyste arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet er betinget av at det avholdes tilsvarende arrangement i fremtiden.

Regjeringen har per i dag bevilget 350 millioner kroner til ordningen. Søknadsfrist til Innovasjon Norge er 1. februar 2021.

Hvem kan søke?

  • Arrangører og medarrangører av store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Eksempler på dette er ulike messer (inkludert fagmesser), matfestivaler og tivoli.
  • Arrangementet må ha hatt et ventet besøkstall på minst 350 personer og vært planlagt avholdt mellom 5. mars og 31. desember 2020.
  • Arrangementet må være av regional eller nasjonal verdi og blitt avlyst eller gjennomført i nedskalert versjon som følge av myndighetspålegg og råd i forbindelse med koronapandemien.
  • Med et publikumsåpent arrangement menes et arrangement som er åpent for et bredt publikum, og ikke begrenset til enkeltbedrifter/-konsern, medlemmer i en medlemsorganisasjon eller basert på invitasjon fra arrangør. Arrangementer som er rettet mot enkeltbransjer/fagområder eller enkelte samfunnsgrupper er også å regne som publikumsåpne, så lenge de er åpne for alle i målgruppen.
  • Med arrangør/medarrangør menes virksomheten(e) som er juridisk eier av arrangementet og/eller har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet. Som hovedregel er det juridisk eier som kan søke om støtte for tap ifm. sitt avlyste eller nedskalerte arrangement. Dersom en annen virksomhet hadde hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet og dermed i all hovedsak hadde de faktiske kostnadene og tapene knyttet til arrangementet, kan denne virksomheten også søke støtte.
ANNONSE