Innfører forbud mot skjenking av alkohol

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Ett av tiltakene er nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet.
Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Dette forbudet vil foreløpig vare i to uker, fra 4. januar til 18. januar. Det vil imidlertid være tillatt å holde åpent for serveringssteder samt tilby salg av takeaway.

 

ANNONSE