Koronarammede utesteder får mer støtte

+
De første pengene blir delt ut i løpet av romjulen. Illustrasjonsbilde.

I november ble det bestemt at kriserammede bedrifter skulle få 250 millioner kroner i støtte mot slutten av 2020. Pengene er beregnet for bransjer som er ekstra hardt rammet av pandemien. Oslo får 78,5 av disse millionene, og pengene kommer allerede om noen få dager.

Vedtaket kom 19. desember, og Stortinget har allerede utviklet kriteriene og en plan for hvordan pengene skal fordeles. De første serveringsstedene får penger allerede i løpet av romjulen, mens andre får pengene i begynnelsen av januar. 

Store tap

I begynnelsen av november ble Oslo tørrlagt. Denne skjenkestoppen vil opphøre tidligst 7. januar. Den statlige kompensasjonsordningen dekker kun deler av tapet som serveringsstedene har opplevd, og noen bedrifter faller også mellom sprekkene til ordningen.

Stortinget har vedtatt å forbedre denne ordningen for de siste månedene av 2020, men bedriftene kan først søke om støtte 18. januar. I mellomtiden er det mange som sliter med å betale regningene sine. Krisestøtten kommer derfor raskt, og må sees i sammenheng med kompensasjonen som kommer i januar. 

Beregning av krisestøtten

I begynnelsen av 2020 meldte alle serveringssteder inn hvor mye alkohol de regnet med å selge i løpet av året, basert på fjorårets salg. Nyetablerte steder meldte inn hvor mye de antok at de kom til å selge. Krisestøtten beregnes ut fra disse tallene, og alle som har rapportert inn forventet omsetning får støtte. Jo større alkoholsalg som var forventet, jo mer penger får et serveringssted. Likevel får ingen steder mindre enn 30.000 eller mer enn 250.000 kroner i støtte.

Løsningen sørger for at alle får noe, og for at de som har lidd størst tap får mest støtte. Fristen for å betale inn omsetningsavgift for alkohol i 2021 blir også utsatt, slik at serveringsstedene får bedre likviditet.

Pengene kommer automatisk, og det er ikke nødvendig å søke om støtte. Det er imidlertid noen unntak for støtten, blant annet for dem som kun har skjenkebevilling noen få dager i året, slik som festivaler. Heller ikke offentlige aktører med bevilling, slik som kantiner, eller utenlandsferger får støtte. På denne måten blir det mer penger til ordinære serveringssteder.

ANNONSE