Året for utradisjonelle julebordløsninger

+
Finansministeren har forståelse for at bedriftene ønsker å tilrettelegge for alternative julebordløsninger, nettopp for å styrke trivselen og tilknytningen til arbeidsplassen i disse krevende tidene.

Overholder man smittevernreglene, også i førjulsperioden, er det rom for julebord, om enn på en litt utradisjonell måte, mener Folkehelseinstituttet.

Julebordsesongen i år vil bli annerledes enn vi er vant til, og en del bedrifter ser seg nødt til å avlyse julebordene. Nå åpner imidlertid finansminister Jan Tore Sanner (H) opp for at ansatte skal kunne motta gavekort på restaurant – skattefritt.

Fellesarrangementer som julebord er normalt skattefrie, mens gaver til en verdi av mer enn kr. 2000,- skal beskattes. Nå åpnes det imidlertid opp for at ansatte skal kunne gå ut og spise i mindre grupper, og at det blir skattefritt på lik linje med vanlige julebord.
– Det er hyggelig for de ansatte og bra for restaurantene som sliter, sier Sanner.

Tradisjonelle julebord utgår

For mange store bedrifter utgår det tradisjonelle julebordet, fordi det ikke er mulig å samles så mange på grunn av smittevernreglene. Stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) spurte derfor finansministeren om det ikke ville være mulig å gi ansatte et gavekort på restaurant i stedet for. Slik vil de ansatte fortsatt få en hyggelig julemiddag betalt av arbeidsgiver, og restaurantbransjen får tiltrengt aktivitet.

Gavekort på restaurant

Finansministeren har forståelse for at bedriftene ønsker å tilrettelegge for alternative julebordløsninger, nettopp for å styrke trivselen og tilknytningen til arbeidsplassen i disse krevende tidene. Sanner åpner derfor opp for at bedrifter skal kunne arrangere alternative julebordløsninger i år, uten at de ansatte må skatte av godene.
– Pandemien og de smittevernbegrensninger koronasituasjonen setter for samlinger, er ekstraordinære. Vilkåret om fellesarrangement må etter skattemyndighetenes vurdering tolkes i lys av den spesielle situasjonen som har oppstått, svarte Sanner på spørsmålet til Steffensen. – Det er derfor ikke noe i veien for at de ansatte går ut og spiser julemiddag i mindre grupper.

FHI mener at dette er en god løsning

– Det er viktig å legge til rette for at folk kan overholde smittevernreglene, også i førjulsperioden, forteller Line Vold, avdelingsdirektør i smittevern- og beredskapsavdelingen hos Folkehelseinstituttet. – Det må være mulig å holde avstand og ha god håndhygiene. Ved å redusere antallet sosiale arrangementer og antallet personer man treffer, reduserer man også risikoen for smittespredning.

FHI presiserer også viktigheten av å holde seg hjemme når man er syk, og holde antallet nære kontakter lavt for å redusere smitte til mange. Det er derfor bedre å møtes i mindre grupper.
– Dette letter også eventuell smittesporing dersom man skulle være smitteførende uten å ha symptomer, sier Vold. – Små grupper er derfor generelt bedre enn å samles i større grupper.

Konkrete tips til gjennomføringen av julebord

FHI kommer med noen konkrete tips for bedrifter som skal arrangere alternative julebord.
• Dele inn i mindre grupper som ikke har kontakt seg imellom
• Holde arrangementer utendørs dersom det er mulig
• Store, luftige lokaler er bedre enn små lokaler med tett luft
• Høyt alkoholinntak fører til at det blir vanskeligere å opprettholde avstand og andre smittevernråd, så det vil være fornuftig å unngå alkoholservering, eller i det minste begrense inntaket
• Høy musikk gjør at man snakker høyt eller roper til hverandre, samt lener seg mot hverandre for å høre hva den andre sier, noe som medfører økt smitterisiko
• Det bør være én eller flere ansvarlige som passer på at smittevernrådene følges gjennom hele arrangementet

FHI foreslår at det er mulig å finne på noe ute på dagtid uten alkohol, i stedet for inne på kveldstid med alkohol. Men uansett hva slags julebord bedriftene går for, er det viktigste å tilrettelegge for 1 meters avstand mellom folk og sørge for at alle har god håndhygiene.

ANNONSE