Tare kan motvirke jodmangel

+
Tang og tare er en viktig kilde til jod.

Jod er både et grunn- og næringsstoff. Som næringsstoff er jod avgjørende for riktig stoffskifte i kroppen. Det er ikke mye jod vi skal ha. Men det vi skal ha, må vi ha. Derfor tare, og TastyKelp.

Moderne kosthold kan føre til jodmangel. Til ernæringsekspertenes fortvilelse spiser vi for lite fisk. Til nevntes glede spiser vi også mindre salt. Og veganerne er sikkert godt fornøyde med at vi drikker mindre melk. Problemet er at både fisk, melk og salt inneholder jod, som er en livsnødvendighet for oss menneskedyr.

I Nofimas forskningssatsing TastyKelp er målet å finne frem til sunn, trygg og god mat med makroalgene tang og tare som grunnelement. I og med at tare inneholder jod, vil «taremat» også kunne hjelpe oss med stoffskiftet. Faktisk inneholder tare så mye jod at mye må tas bort før vi kan bruke det som jodkilde. Vi mennesker skal tross alt bare ha mellom 150 og 600 mikrogram jod per dag. Og et mikrogram er en milliondel av et gram! Et viktig delmål for TasyKelp blir derfor å undersøke hvordan prosessteknologi kan brukes for å «skreddersy» næringsinnholdet i tang og tare. Finner man en god måte å styre dette på, vil makroalgene kunne bli en viktig del av fremtidens matproduksjon.

ANNONSE