Nordmenn fetest i Norden

+
Hvordan vi velger å spise avhenger mye av matomgivelsene.

Norge har forpliktet seg internasjonalt til å bekjempe fedme og overvekt i befolkningen, men målet er ikke nådd. Faktisk går utviklingen i feil retning, og nordmenn er nå de feteste i Norden.

Professor Liv Elin Torheim ved fakultetet for helsevitenskap ved OsloMet presenterte nylig rapporten «Sunnere matomgivelser i Norge – Vurdering av gjeldende politikk og anbefalinger for videre innsats». Hun foreslår at bekjempingen mot fedme bør bli en del av den kommende valgkampen.

Utviklingen går i feil retning

Hvordan vi velger å spise avhenger mye av matomgivelsene. Dette dreier seg blant annet om hvilke matvarer som er tilgjengelig, hva de koster og hvordan de markedsføres. Matomgivelser har altså stor betydning for kosthold og ernæring, og kan i stor grad påvirkes gjennom utvikling og implementering av politikk og tiltak.

I Norge er usunt kosthold en av de største risikofaktorene for sykdom og tidlig død. Myndighetene har derfor satt konkrete mål om å bedre kostholdet i befolkningen. Likevel er forekomsten av fedme og overvekt i Norge skremmende høy – faktisk er den høyere enn i resten av Norden, hos både barn og voksne. I 2020 har 3 av 4 menn og 6 av 10 kvinner enten fedme eller overvekt. Fedme forekommer hos 1 av 4 menn og 1 av 5 kvinner. Dette tilsvarer omtrent 22 % av befolkningen. Fedme og overvekt øker også hos ungdom, og rammer 1 av 4.

Norge vs. resten av verden

Torheim har ledet et prosjekt som har vurdert norsk politikk opp mot den internasjonalt beste praksisen når det kommer til redusering av fedme og overvekt i befolkningen. Ifølge rapporten henger Norge etter på enkelte områder, mens vi gjør det godt på andre områder. Vi er flinkest på områdene hvor vi deler lovverk med EU, men ikke fullt så flinke innen andre politikkområder.

Vi er blant annet flinke med merking av mat når det kommer til ingredienslister og næringsdeklarasjon, lovgivning for markedsføring av mat rettet mot barn og unge, og vi har et godt og etablert mål for kostholdet i befolkningen. Norge presterer også godt på forhold som åpenhet og informasjonstilgang, men det er likevel et klart behov for økt politisk lederskap, vilje og sammenheng i ernæringspolitikken. Vi kan blant annet bli flinkere på merking av menyer i restauranter, og vi bør utvikle støttesystemer for serveringsbransjen. I tillegg kunne vi hatt lavere avgifter på sunn mat.

Tiltak

Norge har mange utfordringer når det kommer til fedme og overvekt, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status. Det er altså behov for tiltak som fremmer sunne matomgivelser.
Et uavhengig ekspertpanel har samlet 25 tiltak som Norge bør iverksette. Tiltakene er delt inn i to områder: politikk og infrastruktur. Ekspertpanelet anbefaler at tiltakene iverksettes så snart som mulig.

ANNONSE