Bærekraftige matopplevelser: Høyere yrkesfaglig utdanning starter opp i september

+
Råmelkspudding på bordet.

Jobber du i verdikjeden fra jord og fjord til bord? Er du interessert i å ta aktiv del i det grønne skiftet gjennom produksjon, foredling eller servering? Nå har du muligheten til å bygge nødvendig kunnskap om hvordan du med bakgrunn i bærekraftige prinsipper kan bidra til å skape opplevelser som er bra for miljøet, dyrehelse, folkehelse, norsk matproduksjon og dine gjester! Søknadsfristen er 23. september.

Bærekraftige matopplevelser er en høyere yrkesfaglig utdanning, og den aller første i sitt slag. Utdanningen kjennetegnes ved sin tverrfaglighet knyttet til fagområder langs hele verdikjeden fra jord og fjord til bord. - Dette er viktig i en verden som trenger fagpersoner med en helhetlig forståelse for bærekraftig matproduksjon og forbruk, sier fagansvarlig for utdanningen, Eva Narten Høberg ved Norsk institutt for Bioøkonomi.

-Utdanningens aktualitet er nå bragt til nye høyder, på bakgrunn av et forsterket fokus på nasjonal selvforsyning og matsikkerhet, sier Else Samuelsen ved Nordland fagskole.
Utdanningen åpnet søknadsportalen på samordnet opptak denne uka. - Søknadene er allerede begynt å komme inn, og vi forventer at plassene vil fylles opp i løpet av sommeren, melder Samuelsen.

Studiet retter seg mot personer med tilknytning til næringer langs verdikjeden fra jord og fjord til bord. Dette kan være fagansatte som ønsker etterutdanning men også andre fagpersoner med annen utdanningsbakgrunn som ønsker spesialisering innenfor bærekraftige matopplevelser for å øke sin attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Faglærer og kokk Per Theodor Tørrissen påpeker at utdanningen passer for en rekke fagarbeidere, blant annet innen agronomi, reindrift, fiskeri og sjømatproduksjon, kokk, servitør og reiseliv.

ANNONSE