Enorm etterspørsel etter takeaway-produkter

+
Salget av et takeawayprodukt som pizza har vært rekordartet. Det har igjen bidratt til en sterk økning i etterspørselen etter ulike nonfood-produkter.

- Nedstengningen av Norge i mars var utfordrende for mange, ikke minst serveringsnæringen. De fleste i denne bransjen ble tvunget til å tenke i nye baner, og flere ble inspirert til å satse på takeaway. Det har igjen påvirket etterspørselen etter nonfood-produkter tilpasset dette segmentet, noe som har gitt en formidabel vekst innenfor denne produktgruppen, sier kategorisjef Tom Cato Malmer.

- Eksempelvis har vi aldri solgt så mange pizzaesker som nå. En positiv ting med dette er at norske leverandører som Glomma Papp og Kartonage står for rundt 80 % av alle eskene som selges.

Stor bredde

- Men det er ikke bare pizzaesker som slår salgsrekordene. Alt av nonfood har hatt en betydelig økning fra mars og frem til nå. Skal jeg plukke ut enkelte produkter, må jeg nevne EPS-bokser, som etter hvert skal fases ut til fordel for produkter av fiber og papp. Det har sammenheng med at salget av varmmat har økt betydelig, fremhever Tom Cato.
- Det er nok også en av forklaringene på at salget av ulike aluminiumsprodukter tilpasset takeaway-produksjon øker.
Samtidig er det vanskelig å peke på enkeltprodukter fordi salget innenfor kategorien har økt så sterkt. Det generelle bildet er at behovet for gode nonfood-produkter og løsninger tilpasset ulike segmenter i markedet øker. Bredden innenfor dette sortimentet hos ASKO er stor, og i takt med utviklingen innenfor takeaway forventer vi at nye produkter stadig kommer til, forteller Tom Cato.
- Fordi etterspørselen har vært så stor, har vi derfor dessverre også opplevd utsolgtsituasjoner denne sommeren. Det har bl.a. medført at vi har tatt inn nye leverandører og nye produkter for å møte etterspørselen.

Singelpakket

- Er det enkelte trender i tiden innenfor nonfood som det er verd å merke seg?
- Singelpakkede produkter! Et eksempel er singelpakkede bestikkposer som har hatt en femdobling av salget. Dette er nok ikke et kortvarig blaff. Jeg vil heller kalle det et eksempel på produkter som passer godt inn i forhold til å overholde smittevern i praksis.
Ellers oppfatter jeg at stadig flere kunder søker etter miljøvennlige og kortreiste nonfood-produkter. Det viser at fokuset på bærekraft også får en konkret innvirkning på mange serveringsbedrifters valg av nonfood, sier Tom Cato Malmer.

 

 

ANNONSE