Betydelig vekst for JaFs-kjeden

- JaFs-kjeden har hatt en meget fin omsetningsutvikling, både frem til mars og gjennom sommermånedene, forteller kjededirektør Bernt Hagen. - Vi ble som alle andre selvfølgelig berørt av innstramningene i forbindelse med Korona-tiltakene, men totalt sett ligger vi så langt 10 % over budsjettert omsetning hittil i år. Det er flere årsaker til dette gode resultatet, forklarer Hagen.

- Vi gjennomførte flere vellykkede kampanjer i årets første måneder. Det ga et godt grunnlag for vekst. Så ble det bråstopp, men mange JaFs-medlemmer var allerede godt rigget for takeaway. Det ga en meget god uttelling.
Selv om kjeden totalt sett har fine resultater, må jeg også tillegge at enkelte av våre medlemmer har hatt utfordringer grunnet Korona-situasjonen.

Fantastisk sommer

- I juli har kjeden som helhet hatt en utrolig vekst. Ser vi på kjøpet over grossist, har det vært 30 % høyere enn for samme tidsrom i fjor. En forklaring er selvfølgelig at nordmenn har feriert i eget land denne sommeren. Så liker jeg jo også å tro at det JaFs har å by på frister mange, smiler Hagen.
- Vi har en spennende, trygg og sammensatt meny med bestselgere av høy kvalitet som folk kjenner godt. Signaturproduktet vårt er hamburgere, og det kan vi! Burgere og isprodukter sammen med pommes frites har da også ligget på salgstoppen denne sommeren. Men det er også verd å merke seg at et produkt som fish&chips har gjort det meget bra. Dette produktet har forøvrig hatt en jevn vekst gjennom flere år i JaFs, fremhever Hagen.

Aktive tiltak

- JaFs har hatt en meget fin utvikling, men kjeden har vel også hatt behov for å iverksette spesielle tiltak gjennom den perioden vi nå har vært igjennom?
- Det er korrekt. For å bidra til å styrke likviditeten hos de profilerte medlemmene, har vi sløyfet kjedekontingenten dette året. Vi har også tatt andre grep for å tilføre medlemmene likviditet da de trengte det som mest. I tillegg har vi vært behjelpelige med å skaffe til veie skjemaer og andre papirer som har vært nødvendige for at medlemmene kunne søke om støtte. Alle profilerte JaFs-restauranter har også fått et eget antibac-stativ, forteller Hagen.
- Vi har videre lagt til rette for at kjedemedlemmene får oppdatert informasjon om smittevernregler og annet som berører den enkeltes hverdag. Det er gjort bl.a. gjennom en egen side på nettet.

Veien fremover

- Hva er planene for kjeden videre fremover?
- Det er selvfølgelig ikke så enkelt å spå om fremtiden, men vi er optimister også for tiden som kommer. Vi skal fortsatte med kampanjene våre, vi skal bli enda bedre på takeaway og vi skal ha fokus på signaturproduktet vårt.
Vi er som resten av NorgesGruppen opptatt av å bidra til bærekraft, og for vår del har vi allerede gjort mye på emballasjesiden og mer skal det bli. Vår ambisjon på dette området, er at vi innen 2021 skal være den fastfood-kjeden i Norge som har de mest bærekraftige og miljøvennlige emballasjeløsningene.
I tillegg har vi satt oss en del andre sentrale mål frem mot 2025. I denne langtidsplanen er det lagt vekt på bl.a. enda bedre opplæring av ansatte i butikkene, og vi skal jobbe knallhardt med å bedre totalopplevelsen for kundene. Trivsel i butikk er et stikkord. Her har vi mange planer og ideer som vi håper og tror vil bidra til at JaFs vil fortsette fremgangen. Vi har klare ambisjoner om fortsatt vekst, og vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere som kan bidra til en slik vekst, avslutter Bernt Hagen.

 

ANNONSE