Kompetanseutvikling gis til ansatte innen reiseliv og mat og drikke

+
Opplæringstilbudene er nettbaserte, og kan tas i kombinasjon med jobb. Permitterte kan delta uten å miste dagpengene sine.

Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og kompetanseutvikling er avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet. Det er etablert flere bransjeprogram for at ansatte i bransjer og sektorer med særlig behov skal få nødvendig kompetanse for å mestre omstilling.

For å støtte de næringene som er hardt rammet av koronaviruset, er ulike opplæringsaktører engasjert for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud. 

Opplæringstilbudene er gratis. De er nettbaserte,  og kan tas i kombinasjon med jobb. Permitterte kan delta uten å miste dagpengene sine. Hovedmålgruppen er ufaglærte og fagarbeidere, men de med høyere utdanning kan også delta. De første tilbudene har allerede åpnet for påmelding og opplever stor pågang.

Reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien. For mange vil det ta tid før de kan komme tilbake i full jobb. Bransjeprogrammet gir de som jobber i denne bransjen, muligheten til å stå sterkere rustet etter krisen. 

Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO jobber sammen med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud  for alle som jobber med reiseliv. 

Opplæring til fagbrev

De som har fire års erfaring fra bransjen, men mangler fagbrevet, kan ta det som praksiskandidat. Gjennom AOF og Folkeuniversitet tilbys opplæring til teoriprøven.

For dem som trenger opplæring i norsk språk tilbyr AOF kurs i yrkesnorsk som er tilpasset de ulike yrkene.

Fagskole

For dem som har fagbrev eller lang erfaring fra bransjen, finnes det korte utdanninger på fagskolenivå på mellom ett og tre studiepoeng innen temaer som digital kompetanse, bærekraftig reiseliv, kommunikasjon, markedsføring og destinasjonsutvikling.

Markedsføring gjennom sosiale medier

Det tilbys kurs i Facebook- og Instagram-annonsering, Facebook Business Manager, markedsføring på Instagram, innholdsmarkedsføring og Adobe Photoshop.

Ledelse og administrasjon

Det tilbys kurs i ledelse i praksis, kontrakt- og avtaleskriving og smittevernskurs.

Bruk av digitale verktøy

Det tilbys bl.a. kurs i kundeservice og datakompetanse.

Les mer om kurstilbudet på nettsidene til Kompetanse Norge (sidene oppdateres fortløpende).

– Det er utrolig gøy å se at det er så stor interesse for kursene. Det bekrefter at det er et stort behov for kompetansepåfyll i bransjen, og at de ansatte i reiselivet opplever tilbudene som relevante. Mange har for eksempel lenge tenkt på å ta fagbrevet, men har ikke hatt tid eller mulighet tidligere. Nå som de er permitterte, bruker de denne tiden til å få faglig påfyll, og det er utrolig positivt både for den enkelte og for arbeidsgiver, sier Ingrid Gauden, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv på organisasjonens nettsider.

Mat- og drikkevareindustrien

Det er et behov for at flere i ansatte i mat- og drikkevareindustrien får fagbrev og teoriopplæring for fagutdanning. Bransjen er i liten grad rammet av koronakrisen, men enkelte næringer har likevel utfordringer og har permitterte.

Organisasjonene NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. På rekordtid har de fått på plass korte, bransjerelevante utdanningstilbud.

Kurs- og utdanningstilbudene favner alt fra helt korte kurs på enkelttemaer og yrkesteori til fagbrev og moduler på fagskolenivå som, om ønskelig, kan bygges på til en hel fagskoleutdanning. 

Teorikurs til fagprøven

De som har fire års erfaring fra bransjen, men mangler fagbrevet, kan ta det som praksiskandidat. Gjennom AOF tilbys opplæring til teoriprøven i disse yrkene: industriell matproduksjon, produksjonsteknikk og logistikkfaget.

For dem som trenger opplæring i norsk språk tilbyr AOF kurs i yrkesnorsk som er tilpasset de ulike yrkene.

Les mer om kurstilbudet på nettsidene til Kompetanse Norge (sidene oppdateres fortløpende).

Meld deg på SMAKmagasinets nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på relevant bransjestoff.

ANNONSE