Fortsatt matsvinn på skogen

+
FNs bærekraftagenda er å halvere verdens matsvinn innen 2030. Det er det kun ti år til, og med dagens tempo vil de nordiske landene ikke klare å komme i mål.

Serveringsbransjen har i mange år satt søkelys på matsvinn. Men Nordisk råds bærekraftutvalg er ikke fornøyd, verken med bransjen eller andre. Nå blir det fellesnordisk kampanje, rapport og ekspertutspørring.

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland kaster til sammen tre og en halv millioner tonn mat. Hvert eneste år. Litt over halvparten av matsløsingen står husholdningene selv for, men også serveringsbransjen har sine utfordringer.

Man trenger ikke å være økonom for å forstå at dette er dårlig økonomi. Dessuten er det både miljøødeleggende og etisk uforsvarlig.

Serveringsbransjen har tatt problemet på alvor over flere år. Også andre «matkastere» har tatt grep. Statlige kampanjer har det også vært. Men «tiltakene er for små og spredte», sier Cecilie Tenfjord Toftby i en uttalelse. Toftby er svensk medlem i Nordisk råds bærekraftutvalg.

Få opp farten …

FNs bærekraftagenda er å halvere verdens matsvinn innen 2030. Det er det kun ti år til, og med dagens tempo vil de nordiske landene ikke klare å komme i mål.

Nordisk råds bærekraftutvalg vil derfor arrangere en ekspertutspørring for å kunne identifisere de mest effektive metodene mot matsvinn. Ved å arrangere et fellesnordisk seminar, der også internasjonale eksperter skal delta, håper utvalget å få til en fruktbar erfaringsutveksling. Deretter blir det fellesnordisk kampanje. En statusrapport i 2024 vil avsløre om tiltakene har hatt effekt.

ANNONSE