Refusjon av alkoholavgift når øl må destrueres

+
Søknad om refusjon av alkoholavgifter må gjøres av den som har levert ølet, altså bryggeriet.

På grunn av den spesielle situasjonen som har oppstått i forbindelse med koronakrisen, vil mange serveringssteder risikere å måtte destruere fatøl. Øl på tank er en ferskvare som normalt har en holdbarhet på mellom 6 og 8 uker. Etter dette vil kvaliteten på ølet normalt forringes.

I de tilfeller der man må destruere øl som lagres på tank, har man i utgangspunktet krav på å få refusert alkoholavgiftene. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det ikke er det enkelte serveringssted som kan søke om dette. Søknad om refusjon av alkoholavgifter må gjøres av den som har levert ølet, altså bryggeriet.

Hovedgangen i prosessen med å få refundert alkoholavgift er følgende:

  1. Kontakt bryggeriet som har levert ølet, opplys at ølet må destrueres og at man ønsker å fremsette et krav om refusjon av alkoholavgift.
  2. Bryggeriet besøker serveringsstedet og kontrollerer hvor mange liter som står på tanken.
  3. Bryggeriet søker så staten om refusjon, og søknaden avgjøres innen 48 timer.
  4. Når søknad om destruksjon er godkjent, vil bryggeriet gjøre avtale med tollmyndighetene om når ølet skal destrueres og koordinere dette med serveringsstedet.
  5. Etter destruksjonen er gjennomført, vil bryggeriet kreditere avgiftene overfor den enkelte kunde.

Det er imidlertid viktig å være klar over at også bryggeriene har gjennomført permitteringer. Det vil igjen kunne medføre forskyvninger i tidspunktet for destruksjon.

ANNONSE