Nye EU-regler regulerer bruk av smakstilsetninger i økologiske produkter

+
Det er strenge regler som må følges for å kunne kalle et landbruksprodukt økologisk.

Veksten i forbruket av økologiske produkter har vært betydelig de siste årene. Alt tyder også på at forbruket vil øke enda mer i årene som kommer. Hovedårsaken til dette tilskrives en økende forbrukerbevissthet – og bekymring – rundt bruk av plantevernmidler og kjemikalier i jordbruket.

Undersøkelser viser også at svært mange forbrukere mener økologiske produkter smaker bedre. Ifølge en undersøkelse gjennomført i 2019, mente 64 % av de spurte dette.

Av den grunn legges det stadig større vekt på å kommunisere til forbruker at produkter er økologiske. Pakningsinformasjon inneholder også i økende grad informasjon om opprinnelse og produksjonsmetoder – nettopp fordi forbruker ønsker denne type informasjon.

Strenge regler

I EU er det strenge regler som må følges for å kunne kalle et produkt økologisk. Det er bl.a. svært begrensede muligheter for å bruke vekstfremmende midler – som for eksempel kunstgjødsel – og det samme gjelder bruk av plantevernmidler. I husdyrproduksjonen er det ikke tillatt med genmodifisering eller bruk av hormoner. Mulighetene til å bruke antibiotika er også svært begrenset.

Nye regler for smakstilsetning

Når det gjelder bruk av betegnelsen økologisk på et sluttprodukt som består av flere ingredienser, må minst 95 % være økologisk produsert. Et unntak fra dette er såkalte naturlige smakstilsetninger. Disse regnes i dag ikke med 95/5-fordelingen. Dette vil endre seg fra 2021.

Da skal naturlige smakstilsetninger regnes med i dette brøktallet. Det betyr at en smakstilsetning må minst bestå av 95 % økologisk produsert materiale, eller være en ekstrakt av et 100 % økologisk produkt.

ANNONSE