NKL: Rekruttering et av satsingsområdene i 2020

+
– At NKL og Stiftelsen Årets kokk har fått bevilgning over statsbudsjettet, ser vi som en gledelig anerkjennelse av det arbeidet vi i felleskap gjør for bl.a. rekruttering, sier Helge Johansen, president i NKL.

– Vi har blinket ut fire sentrale satsingsområder som vi vil prioritere i 2020, sier presidenten i Norske Kokkers Landsforening, Helge Johansen. Det er det norske kjøkken, rekruttering, kokkelandslagene og struktur.

– Regjeringspartiene mener at mat som kultur fremmer både geografisk og lokal identitet, og har stor betydning for næringsutvikling – ikke minst innenfor reiselivsnæringen. At dette nå manifesterer seg i form av en bevilgning over statsbudsjettet til NKL og Stiftelsen Årets kokk (tidligere Bocuse d'Or Norge), ser vi som en gledelig anerkjennelse av det arbeidet vi i felleskap gjør for bl.a. rekruttering, sier Johansen.

– Vi setter veldig stor pris på dette, og tror støtten vil ha stor symbolsk betydning – ikke minst med tanke på å bedre kokkeyrkets status.

Samarbeid gir resultater

– De siste årene har vi jobbet mye med å få til et godt samarbeid med andre aktører i bransjen. Ved siden av samarbeidet med Årets kokk, har vi også inngått en avtale med BKLF. De sitter på betydelig kompetanse på konditorsiden som vi mener vil være en fin berikelse for landslagene våre. Vi har jo også fått Community Catering inn i NKL, og alt dette til sammen mener jeg bidrar til å heve både kompetanse og innflytelse, fremhever Johansen.

Viktige satsingsområder

– Vi har blinket ut fire sentrale satsingsområder som vi vil prioritere i 2020. Det er følgende:

  1. Det norske kjøkken 
  2. Rekruttering
  3. Kokkelandslagene 
  4. Struktur

Rammer og systemer bidrar til profesjonalisering

– For å ta det siste først. Struktur innebærer at vi skal få på plass rammer og systemer som vil bidra til en større profesjonalisering. Vi ønsker å bli oppfattet som en profesjonell samarbeidspartner av våre sponsorer og støttespillere. Det er viktig for å gi landslagene et trygt fundament. Videre mener vi dette er avgjørende for å bli en aktør det lyttes til, og som har innflytelse i prosesser som berører vår bransje.

Ren og kortreist mat

Når det gjelder det norske kjøkken, har vi mange gode forutsetninger for å lage et fantastisk produkt gjennom ren og kortreist mat. Her er kompetansen som norske kokker besitter, helt avgjørende. Kokkelandslagene har jo en sentral plass også i denne sammenheng.

Kokkelandslagene viser vei og inspirerer

Gjennom bruk av gode norske råvarer kombinert med kreativitet og faglig dyktighet, viser de vei og inspirerer. På denne måten bidrar de til å bygge identitet og med det en forståelse for matens kulturelle betydning. Men det er ikke gitt at norske kokker skal hevde seg i internasjonale konkurranser! Det krever mye både av de som konkurrerer, og det apparatet som er rundt, sier Johansen.

– Derfor er det helt avgjørende å gi landslagene så gode arbeidsforhold som mulig.

 Ulike rekrutteringstiltak

– Det er et stort tankekors at 50 prosent av elevene på VG1, innenfor kokk og servitør, aldri begynner på VG2. Hvorfor er det slik? Hva er årsakene? Det er helt klart flere svar på dette, men det er nærliggende å tro at vi i bransjen må bli flinkere til å ta vare på både elevene og lærlingene som er i bedrifter.

Samtidig må vi evne å igangsette flere tiltak. NKL har bl.a. på planen å jobbe tett mot rådgiverne på skolene, som har en viktig rolle i dette. Vi må enkelt sagt skape forståelse for og kunnskap om mulighetene man har i kokkeyrket!

Vi etablerer også en kokkecamp som arrangeres for dedikerte VG1-elever på KIT-akademiet. Her vil det bl.a. bli innlegg av Årets kokk. Vi vil også videreføre det vellykkede opplegget med «Ung restaurant», forteller Johansen.

NKL-skolen og lokalforeningene

– Et annet element som indirekte vil ha betydning for rekrutteringsarbeidet, er NKL-skolen. Her vil representanter fra NKL sentralt reise rundt i de fire regionene som foreningen er delt inn i, og et av temaene er hvordan man kan drive et aktivt rekrutteringsarbeid.

– Målet med NKL-skolen er for øvrig å bidra til større kunnskap om hva NKL representerer, samtidig som vi knytter tettere bånd mellom lokalforeningene og foreningen sentralt.

I den forbindelse må jeg få berømme engasjementet jeg har møtt i lokalforeningene!

Mange oppgaver å ta tak i

– Foreningen er snart 65 år, og vi har aldri tidligere vært på statsbudsjettet. Det inspirerer! Men samtidig kan vi se dette som om vi nå er om bord på toget og har løst billett. Ferden fortsetter videre – uansett hvilket selskap som styrer toget. Vi har fortsatt mange oppgaver å ta tak i.

Tiden er inne for beskyttet tittel

– Det er for eksempel snart på tide å diskutere om ikke kokk bør være en beskyttet yrkestittel. Det er jo et tankekors at «alle» kan lage mat ... Med tanke på det ansvaret som ligger i å tilberede trygg, god og ernæringsriktig mat, er det merkelig at det ikke er knyttet formelle krav til det å arbeide som kokk.

Profesjonelle kokker har kunnskap om bærekraft

– Et annet element i den forbindelse, er den økende bevisstheten rundt bærekraft. Det å utnytte råvarer på en god, kreativ og trygg måte, krever kunnskap. Denne kunnskapen har profesjonelle kokker, og dette er et viktig budskap å formidle for NKL, avslutter Helge Johansen.

ANNONSE