Nevrogastronomi – fremtidens kantinekonsept?

+
Alle rettene skal inneholde grunnsmakene søtt, surt, salt, bittert og umami, samt et stort spenn i tekstur. Maten skal mette hjerne så vel som mage.

Den danske kantineleverandøren Kokkenes Køkken introduserer det de mener er fremtidens kantinekonsept.

Kantinekonseptet SANS! – som står for smak, ansvarlighet, nevrogastronomi og sammenheng – handler om å bygge et kantineutvalg med mindre mengder, satt sammen på en smartere måte.

Nevrogastronomi

Nevrogastronomi – en av bærebjelkene i det nye konseptet – er studiet av hvordan vi oppfatter smak, og av hvordan smaksoppfattelsen påvirker og påvirkes av erkjennelse, forståelse og hukommelse.

Smaker med alle sanser

Nevrogastronomien lærer oss at vi smaker med alle sansene våre. Derfor bruker Kokkenes Køkken både lydinntrykk, tydelige visuelle miljøer, og en bevisst rød tråd gjennom hele utvalget. Dessuten skal alle retter inneholde grunnsmakene søtt, surt, salt, bittert og umami, samt et stort spenn i tekstur. Maten skal nemlig mette så vel hjerne som mage.

Og dermed mener Kokkenes Køkken at vi gjennom SANS! oppfatter maten som mer velsmakende, samtidig som at vi spiser mindre.

Bærekraft og miljøhensyn

A-en i SANS! står for ansvarlighet, som i denne sammenhengen betyr bærekraft og miljøhensyn. Tanken er at man gjennom å redusere utvalget vil kunne bruke mer ressurser på mer miljøvennlig produserte råvarer. Det reduserte utvalget skal også redusere matsvinn.

ANNONSE