Matemballasje uten plast?

+
Det er særlig tre måter som peker seg ut som lovende for å få til mindre plast i matemballasjen.

Matemballasjen skal sørge for at maten holder seg lenger, uten tap av kvalitet. I dag er plast gjerne det foretrukne materialet for slik emballasje.

Nå skal det ferske forskningsprosjektet ReducePack se på mulighetene for å endre dette. 

Tre løsninger peker seg ut

Det er særlig tre måter som peker seg ut som lovende for å få til mindre plast i matemballasjen.

  • Den ene kalles «Reduce by Replace», som handler om utvikling av nye, fiberbaserte emballasjematerialer til erstatning for plast.
  • En annen måte kalles «Reduce by Reduction», som ganske enkelt betyr nye emballasjeløsninger som krever mindre materialbruk.
  • En tredje måte kalles «Reduce by Recycle», som dreier seg om utvikling, tilpassing og bruk av gjenvinnbare materialer.

Treårig innovasjonsprosjekt

Det er Nofimas Marit Kvalvåg Pettersen som er forskningsansvarlig for prosjektet. Prosjektpartnere er Østfoldforskning, samt svenske Lunds universitet. Det treårige innovasjonsprosjektet ReducePack finansieres av Norges forskningsråd, og har en rekke store bransjeaktører med som deltagere. Prosjekteier er BAMA.

ANNONSE