NHO Mat og Drikkes årskonferanse: Maten og vi

+
Som verdenssamfunn står vi overfor mange og sammensatte utfordringer knyttet til mat. Hvordan står det egentlig til i Norge?

Temaet for NHO Mat og Drikkes årskonferanse 2019 er rett og slett maten vår.

Vi snakker om den, vi tenker på den, vi koser oss med den, vi er avhengige av den. Maten vår  – vi elsker den!

Nye krav og forventninger

Men i 2019 utfordres mat- og drikkeproduksjonen, som andre næringer, av behovet for lavere miljø- og klimaavtrykk, for økt transparens omkring råvarer og produksjon, og for å redusere kostholdsrelaterte sykdommer i befolkningen. Vi stiller stadig nye krav og forventninger til den maten og drikken vi kjøper.

Derfor spør vi:

  • Som verdenssamfunn står vi overfor mange og sammensatte utfordringer knyttet til mat. Hvordan står det egentlig til i Norge?
  • Kan naturgitte norske forhold gi oss fortrinn og bidra til å gjøre utfordringer om til muligheter for norsk mat- og drikkenæring?
  • Hvordan løser vi de bærekraft- og helseutfordringene vi står overfor samtidig som vi skaper vekst og verdi for bedriftene i næringen og samfunnet vårt?

Hele verdikjeden samles

Hele verdikjeden for matproduksjon i Norge samles på NHO Mat og Drikkes årskonferanse, med representanter fra globale og nasjonale mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og råvareproduksjon. I tillegg kommer det sentrale aktører fra myndighetene og politikken.

Vekstpotensial og politiske grep

Samarbeid på tvers av samfunnssektorer er grunnleggende for å løse utfordringene vi står overfor, og for å skape vekst for mat-, drikke- og bionæringen innenfor bærekraftige rammer. Bare slik kan vi sikre de arbeidsplassene, de bærekraftige løsningene og velferden  som sikrer et godt samfunn for oss og for kommende generasjoner.

Med NHO Mat og Drikkes årskonferanse i 2019 søker vi etter nøklene som vil utløse vekstpotensialet som ligger i utfordringene vi står overfor. Samtidig vil vi peke ut de politiske grepene vi må ta for å lykkes.

Mer informasjon om konferansen finner du her.

ANNONSE