Drikker mer hvis smilet er falskt

+
Falske smil kan ha en sammenheng med undertrykking av følelser.

I serveringsbransjen bør smilet sitte løst. Det er en del av servicepakka. Men smilene bør være ekte. Ellers kan det gå galt. I hvert fall i USA.

En studie fra de amerikanske universitetene Penn State University og University at Buffalo indikerer nemlig at falske smil kan føre til økt alkoholkonsum hos den som smiler falskt. Falske smil kan nemlig ha med undertrykking av følelser å gjøre.

Selvkontrollen blir oppbrukt

Det kreves nemlig en god dose selvkontroll hvis en medarbeider skal undertrykke sine egentlige følelser foran kunder gjennom en hel dag. Hypotesen er at når arbeidsdagen da tar slutt, er det mindre energi igjen til fortsatt selvkontroll, noe som i sin tur kan føre til økt alkoholbruk.

Mer utsatt i USA

Den amerikanske undersøkelsen korrelerer til en hvis grad med norske undersøkelser av forholdet mellom emosjonelt krevende arbeid og utbrenthet, men er ikke direkte overførbar til norske forhold. Kanskje særlig fordi man i amerikansk servicebransje er med avhengig av tips enn her hjemme i Norge.

Interessant nok viser undersøkelsen fra Penn State og Buffalo at sammenhengen mellom kundekontakt og drikking er svakere der kundekontakten har en viss varighet. Noe som kanskje burde gjøre stamgjestene til en enda mer kjærkommen kundegruppe ...

ANNONSE