Hvilke muligheter gir fremveksten av nye trender?

+
Rapporten, som ser på aktuelle trender og ulike forbrukergrupper, gir nyttig innsikt i hvilke faktorer innen mat og drikke som påvirker hva forbruker ønsker å kjøpe og spise.

– Hvem er kundene våre, hva er de opptatt av, og hva er de fornøyde med? Dette er viktige spørsmål å stille seg for å være konkurransedyktige, understreket konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik, på et innovasjonsseminar i regi av innovasjonsavdelingen i NorgesGruppen.

– Det vi gjør i dag, er ikke godt nok i morgen. Med det utgangspunktet er vi opptatt av å ha et blikk på utviklingen av trender for å møte kundenes ønsker og forventninger i fremtiden, fremhevet Hollevik.

– Kampen om forbrukerne tilspisser seg, og vi må hele tiden spørre oss selv om vi er «raske nok på ballen» for å kunne tilby gode og tidsriktige løsninger som er tilpasset kundene våre.

Nyttig innsikt

– Mye av innsikten vi får om kundepreferanser og trender kan også være nyttig for mange serveringsbedrifter, mener leder for innovasjon i NorgesGruppen, Kristine Høiesen Hartviksen.

– I samarbeid med analysebyrået Opinion utarbeider vi hvert fjerde år en rapport som ser nærmere på aktuelle trender og hvordan disse slår ut for ulike forbrukergrupper. Her får vi bl.a. nyttig innsikt i hvilke faktorer innenfor mat og drikke som faktisk påvirker hva forbruker ønsker å kjøpe og spise.

Overordnede faktorer

Ved siden av trendene som vokser frem, er det også enkelte overordnede faktorer som skaper grunnlag for forandring både bransjemessig og hos forbruker. Tre sentrale drivere i denne sammenheng er teknologi, sosiokulturelle endringer og selve markedet. Teknologiske nyvinninger innen bl.a. automatisering, transparens og Internet of Things påvirker allerede serveringsnæringen på mange måter. Det samme gjør de sosiokulturelle endringene som bl.a. omfatter nye familiestrukturer, sentralisering og urbanisering. Faktorer som påvirker markedet er bl.a. digitalisering, som igjen berører gjestekommunikasjon og bestillingsløsninger. I tillegg vektlegges bærekraft langt sterkere enn tidligere, noe som allerede konkretiserer seg i menyene på mange spisesteder.

6 ulike forbrukerprofiler

Basert på et landsrepresentativt utvalg av norske forbrukere i alderen 18–70 år, har NorgesGruppen konkretisert seks ulike forbrukerprofiler etter preferanser og kjøpsvaner. Det er imidlertid viktig å være klar over at en og samme person gjerne vil passe inn i flere trendgrupper eller trendhistorier.

  • Sanselige
  • Smarte
  • Helseoptimaliserende
  • Moralske
  • Proffe
  • Tidsklemte

Det som klassifiserer de ulike gruppene er følgende.

Den sanselige forbruker

Er nysgjerrig på og åpen for mat fra ulike etniske kjøkken, er opptatt av sanselig estetikk og søker den gode stemningen og atmosfæren.

Den smarte forbruker

Er opptatt av å gjøre gode kjøp, bruker gjerne digitale verktøy for å oppnå det, og er i liten grad opptatt av merkevarer.

Den helseoptimaliserende forbruker

Er naturlig nok opptatt av helse, og forbinder gjerne naturlig mat med sunnhet. Samtidig er man åpen for «supermat», funksjonell mat som lover sunnhet, bærekraft og ressursoptimalisering. Velger i stor grad mat som gir «mest mulig effekt for pengene».

Den moralske forbruker

Moral og etikk blir stadig mer sentralt for mange forbrukeres valg. Man ønsker å gjøre valg som bidrar til å gjøre verden bedre og mer rettferdig. Er engasjert i bekjempelsen av matsvinn, opptatt av emballasje og velger gjerne fri-for-mat.

Den proffe forbruker

For denne gruppen er maten mer enn næring. Den bidrar til kulturell identitet, og man unner seg gjerne litt luksus i hverdagen. Eksempelvis bruker mange i denne gruppen hjemlevering av mat fra gode restauranter.

Den tidsklemte forbruker

Her er det også mange som setter pris på hjemlevering av mat, men det kan være enklere måltider – selv om maten må ha en god kvalitet. Her er et hovedfokus å gjøre hverdagen enklere. Man ønsker færre valgalternativer for å gjøre beslutningsprosessen raskere. Det betyr bl.a. at enkel og oversiktlig menykommunikasjon betyr stadig mer om man er opptatt av å tiltrekke seg denne forbrukergruppen.

Hvordan sikre konkurransekraft

Hvordan påvirker så dette serveringsnæringen? Svaret er selvfølgelig ikke entydig – dels fordi ulike konsepter retter seg mot ulike kundegrupper, og dels fordi de fleste må forholde seg til flere kundesegmenter. Noe av det viktigste er kanskje å se nærmere på hvilke kundegrunnlag man har opp mot den menyen man tilbyr.

Samtidig kan det være mye å hente på å ta i bruk teknologiske nyvinninger – både i kundekommunikasjonen og når det gjelder bestillingsløsninger. 

Det å ha en god dialog med gjestene er også noe som kan gi verdifulle innspill. Hva er gjestene dine opptatt av, hvilke ønsker har de, og hva kan du gjøre for å skape en god kundeopplevelse? Svarene på det kan gi et godt grunnlag for å gjøre endringer som sikrer konkurransekraft i fremtiden.

ANNONSE