Fisk skal bekjempe snegletrussel i rismarkene

+
Den gylne eplesneglen fester eggene sine på risaksene – noe som ødelegger planten.

Våren er godt i gang, og mange gleder seg til å ta fatt på hagelivets gleder. Det store skåret i gleden er imidlertid brunsneglen som gjør sitt beste for å spise opp blomster og andre vekster som titter frem. Denne snegletrusselen er likevel en bagatell i forhold til de problemene den gylne eplesneglen skaper for risdyrkerne flere steder i Asia.

Problemet oppsto først på Filipinene hvor man tidlig på 90-tallet ønsket å drive oppdrett av denne latinamerikanske sneglearten, kalt Pomacea canaliculat. Fra oppdrettsanleggene spredte sneglene seg til rismarkene, hvor de siden har gjort enorm skade.

Derfra har sneglen kommet seg opp i Mekongdeltaet i Vietnam, som er et av verdens viktigste områder for risdyrking.

Grådig appetitt

Den gylne eplesneglen spiser risaksene, og setter størst pris på de unge skuddene. I tillegg legger den eggene sine på risaksene – noe som ødelegger planten. Denne sneglen har til nå hatt få naturlige fiender – derav den voldsomme utbredelsen. På Filippinene forøkte man å utrydde bestanden med gift, men effekten var minimal. Det eneste man synes å ha oppnådd, var å tilføre gift i omkringliggende økosystemer. Grunnen til at bekjempepelsen av sneglen er satt høyt på dagsordenen i alle land som berøres av dette, er sneglens enorme appetitt. En invadert risåker får fort redusert grøden med 50 prosent – noe som får dramatiske konsekvenser både for risbønder og matforsyning.

FN-prosjekt

Av den grunn er FN gjennom FAO engasjert i prosjekter som er igangsatt for å stanse sneglens herjinger. Her har man etter hvert kommet frem til at det å kombinere risdyrking med fiskeoppdrett – primært av karpefisk – er den mest effektive måten å bekjempe dette problemet på. Da unngår man også den massive bruken av plantevernmidler som har stor innvirkning på miljøet.

ANNONSE