Stort marked for persontilpasset mat

Etter hvert som vi blir eldre, trenger vi mer D-vitaminer og protein enn andre voksne. Dessverre mister mange matlyst i takt med alderen, samtidig som matlaging i seg selv kan bli en utfordring. Resultatet av alt dette er underernæring. Persontilpasset mat kan være veien til et bedre liv

I Norge, et av verdens rikeste land, regner man med at nær 60 prosent av beboerne på institusjon er underernærte. I tillegg kommer underernæring hos hjemmeboende eldre.

Matforskningsinstituttet Nofima mener imidlertid at industrien bør bli flinkere til å se denne eldre delen av befolkningen som en egen kjøpekraftig forbrukergruppe.

Produkter med protein

– Industrien kan helt klart tilby flere produkter eller også tilrettelagt informasjon til denne målgruppen. Det er et proteinfokus i industrien nå, og det er også gunstig for mange eldre, i og med at det er mange som har utfordringer med å få i seg en stor nok andel proteiner, sier forsker Guro Helgesdotter Rognså ved Nofima til Smakmagasinet.no.

Spiseferdige produkter

– Industrien kan for eksempel tilby flere produkter som kun trenger kort oppvarming før spising. Kanskje spesielt når det gjelder kjøtt, som flere eldre har utfordringer med når det gjelder konsistens. Spiseferdige produkter er generelt interessant, siden mange eldre ikke har krefter til eller ønsker om å lage mat selv. Pakningsstørrelse er også et viktig poeng her – mange eldre er enslige, og størrelsen på mange familieforpakninger er for stor til at de er interessante for enslige, forklarer Rognså.

– Det er også viktig at emballasjen er enkel å åpne, både kald og varm, siden mange eldre sliter med finmotorikken i hendene. Skriften på forpakningene må også være stor nok til å lese. 

Flere næringsrike måltider

Etter hvert som proteinbehovet øker, blir det også viktigere med næringsrike mellommåltider. 

– Flere produkter av fisk eller kjøtt egnet som spiseferdige mellommåltider, eller som et innslag til frokost eller lunsj, hadde også vært interessant, mener Rognså.

– Gjerne også mer proteinrike korn- eller bakervarer, inkludert søte bakverk og gode alternativer til brød. Produkter som kombinerer et godt fiberinnhold eller høyt grønnsaksinnhold med høyt proteininnhold er også svært interessant for målgruppen. 

Universelt design

Nofima-forskeren tror at et mer universelt design på denne typen matvarer kan gjøre det lettere for industrien å gå til produksjon.

– Jeg tror det er viktig at produsentene tenker mer på universelt design når de lager nye produkter i tiden framover – altså hvordan et produkt kan passe flere forbrukergrupper samtidig. Det er nok mange produsenter som vegrer seg for å lage produkter øremerket eldre, men produkter som har egenskapene vi har snakket om nå, kan være interessante for flere målgrupper samtidig.

– Det kan være personer som er opptatt av kostholdet sitt, har en travel hverdag, har lite kunnskap om matlaging eller som lever i små husholdninger. Myke eller konsistenstilpassede produkter kan også være interessante for andre enn eldre ut fra et helseperspektiv, slik som personer som har senskader etter ulykker eller slag, kreftpasienter osv. Det er helt klart også et potensial for flere spesialtilpassede og spiseklare produkter beregnet på sykehus og institusjoner, siden slike produkter er ressurskrevende å produsere i liten skala, avslutter Guro Helgesdotter Rognså.

Kurs i persontilpasset mat og måltider

Spesialtilpasset mat er mangelvare i dagens matmarkeder. Å utvikle flere slike produkter er nødvendig med tanke på både helse, livskvalitet og samfunnsøkonomi.

7. mai arrangerer Nofima gratis kurs for næringsaktører, forskere og offentlige organisasjoner som har et forhold til mat og måltider. Les mer om kurset her.

ANNONSE